Cultuur en Jeugd

Relancesteun

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' werd ons plan goedgekeurd voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Met deze relancemiddelen mogen we in de periode 2021 tot eind 2022 ter waarde van 20 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Je kan steun krijgen voor onze diensten energiescanenergieauditmuurisolatievloerisolatiedakisolatieschrijnwerk en beglazingrelightingverwarmen en koelenenergieopslagwarmtekrachtkoppelinggeothermie en energieprestatiecontract.

Lees hier alles over Relance

Gratis energiescans jeugdwerk


We voeren gratis energiescans uit bij jeugdwerkorganisaties.

Alle informatie vind je op:

energiescan.pulsenetwerk.be

Energielening voor zonnepanelen

Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor een energielening via departement CJM.

Voorwaarden:
  • Een maximumbedrag van 135.000 euro (excl. btw). De opname van het leningsbedrag gebeurt in één keer na het plaatsen van de zonnepanelen.
  • Renteloze lening.
  • Duurtijd: max. 10 jaar met maandelijkse terugbetaling.
  • De terugverdientijd van de investering dient korter dan 10 jaar te zijn.
 

Klik hier voor meer informatie over de energielening voor Cultuur en Jeugd.

Klik hier voor meer informatie over onze dienst zonnepanelen.

Klik hier om uw zonnepanelen te bestellen