VEB investeert in energie-efficiëntie via Europese Elena­middelen

VEB verkreeg het vertrouwen van de Europese Investeringsbank (EIB) om binnen drie jaar 99 miljoen euro investeringen te mobiliseren in energiebesparing en hernieuwbare energieprojecten binnen de publieke sector in Vlaanderen. Wij moeten als VEB aantonen dat voor elke euro die we van Europa krijgen we minimaal 35 euro aan investeringen mogelijk maken. We doen dit door investeringsdrempels weg te halen, onze dienstverlening uit te breiden en de voorbereiding- en aanbestedingskosten te doen dalen. Dat betekent een fikse korting en dus goed nieuws voor u!


Om deze kortingen te genieten zijn er slechts twee voorwaarden:
  • U voert de maatregelen effectief uit. De korting is onmiddellijk verrekend, maar als u de maatregelen niet uitvoert betaalt u het kortingstarief terug.
  • U geniet geen andere Europese subsidiëring voor hetzelfde project.


We bieden het eerste jaar de volgende kortingen aan:

Masterplan
  • 20% korting op het vergaren van de data, patrimoniumanalyse, studiewerk en opmaak patrimoniumvisie

Onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC)
  • 20% korting op het volledige traject, inclusief haalbaarheidsstudie, detailstudie, conditiestaatmeting en aanbesteding.

Stroomafnameovereenkomst
  • Verlaagde kostendekkende vergoeding door Elena-korting
  • 20% korting voor de aankoop (met minicompetitie) voor 'Stroomafnameovereenkomst op maat'

Andere diensten
  • De Elena-middelen resulteren ook in een verlaagde kostendekkende vergoeding voor de bestaande andere raamovereenkomsten 'zonnepanelen' en 'studie, uitvoering en werfopvolging'. 
  • De nieuwe bestekken voor energiebesparende maatregelen krijgen ook een lagere kostendekkende vergoeding dankzij Elena-middelen.


Dit programma werd gecofinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie