VEB investeert in energie-efficiëntie via Europese Elena­middelen

VEB verkreeg het vertrouwen van de Europese Investeringsbank (EIB) om binnen de drie jaar 99 miljoen euro investeringen te mobiliseren in energiebesparing en hernieuwbare energieprojecten binnen de publieke sector in Vlaanderen. Wij moeten aantonen dat voor elke euro die we van Europa krijgen, we minimaal 35 euro aan investeringen mogelijk maken. We doen dit door investeringsdrempels weg te halen, onze dienstverlening uit te breiden en de voorbereiding- en aanbestedingskosten te doen dalen. Dat betekent een fikse korting en dus goed nieuws voor u!


Om deze kortingen te genieten zijn er slechts drie voorwaarden:
  • U gunt de maatregelen voor juli 2022. De korting is onmiddellijk verrekend, maar als u de maatregelen niet uitvoert betaalt u het kortingstarief terug.
  • U geniet geen andere Europese subsidiëring voor hetzelfde project.
  • Grote projecten met een op-maat aanpak, zoals een Masterplan Energie of een Energieprestatiecontract, moeten dus ook tijdig starten. Omdat een dergelijk traject al snel een jaar in beslag neemt, waren we genoodzaakt een deadline te hanteren voor de samenwerkingsovereenkomsten waarin de Elena-korting beloofd werd. Deze deadline was 30 juni 2020. Zo zijn we zeker dat de projecten die starten tot succesvolle investeringen leiden tegen de deadline.

We bieden dit jaar de volgende kortingen aan:

 
  • De Elena-middelen resulteren in een verlaagde kostendekkende vergoeding voor de bestaande raamovereenkomsten 'stroomafnameovereenkomst',  'zonnepanelen' en 'studie, uitvoering en werfopvolging'. 
  • De nieuwe bestekken voor energiebesparende maatregelen krijgen ook een lagere kostendekkende vergoeding dankzij Elena-middelen.


Dit programma werd gecofinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie