Conditiestaatmeting

Wat is een Conditiestaatmeting?

De NEN2767 is een norm om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige en reproduceerbare wijze vast te leggen. Op basis van de ernst, de omvang en de intensiteit van vastgestelde gebreken wordt aan elk bouw- en of installatiedeel een conditiescore toegekend, zie het voorbeeld hieronder.
In de norm wordt de bepalingsmethode van de conditie uitgebreid beschreven.

conditiescore NEN2767

Deze conditiescore wordt dus weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 betekent  nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst mogelijke conditie.
Ook alle bouw- of installatiedelen met een conditiescore 1 dienen in het rapport te worden vermeld.
 

Beschikbare opties

Standaard worden volgende onderdelen opgenomen in de conditiestaatmeting:
 • HVAC
  1. Verwarming
  2. Ventilatie
  3. Koeling
Indien er nood aan is kunnen bijkomende opties aangevraagd worden:
 • Optie 1: elektrotechnische installaties
  1. Verlichting
  2. Elektrische borden
  3. Noodstroominstallaties
  4. Transformatoren en hoogspanningsverdeelinrichtingen
 • Optie 2: transportinstallaties
  1. Aandrijving en regeling van de liften
 • Optie 3: gebouwschil
  1. Alle elementen die in contact komen met de buitenomgeving
 • Optie 4: opmaak van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  1. In een MJOP wordt voor 20 jaar een jaarlijkse onderhoudskost geraamd op basis van de conditiestaatmeting
  2. Er wordt een risicoanalyse van de onderzochte onderdelen uitgewerkt
 
Als er verdergaande zaken onderzocht moeten worden die hierboven niet staan vermeld, kan u hiervoor ook een prijs krijgen.

 

Hoe gaan we concreet te werk?

Na het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden komt het toegewezen studiebureau langs voor een plaatsbezoek. In dit plaatsbezoek zal het studiebureau de gevraagde elementen (gebouwschil, technische installaties, …) inventariseren en per element de conditiestaat bepalen. Het studiebureau zal de bekomen resultaten verwerken tot een conditiestaatmeting en een gedetailleerde inventaris.
 

Tien of meer conditiestaatmetingen nodig?

Als u tien of meer conditiestaatmetingen tegelijkertijd bestelt dan heeft u recht op een korting. Als u over een uitgebreid patrimonium beschikt, houdt u hier best rekening mee.

Wat is de rol van VEB hierin?

Door samen te werken met VEB kiest u voor het integreren van de energie-uitdagingen voor uw gebouw en berust u op onze expertise om complexe diensten aan te besteden met een langetermijn en actiegerichte focus.  De conditiestaatmeting is maar één component in een breder spectrum aan mogelijke adviesverlening. Afhankelijk van uw situatie kunnen we vooraf een Energetisch Masterplan uitvoeren.
Ook kunnen we u helpen bij de aankoop en implementatie van de maatregelen. Vandaag hebben we een uitgebreid productaanbod dat voldoet aan de wet Overheidsopdrachten. Op deze manier kan u kwalitatief één of meer maatregelen uitvoeren zonder hiervoor zelf een bestek in de markt te moeten zetten en deze op te volgen. Bekijk hier onze energiebesparende maatregelen.
 

Vraag nu een offerte aan voor een conditiestaatmeting