Energiescan

Wat is een energiescan?

Een energiescan geeft je snel een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen. Veel sneller, goedkoper en doelgerichter dan bij een energieaudit dus.
 
 1. Een energiedeskundige komt bij je langs voor een inventaris van de mogelijke maatregelen.
 2. Je geeft ons ook de beschikbare gebouwinformatie door.
 3. Het studiebureau berekent de investeringskost, terugverdientijd en mogelijke energiebesparing.
 4. Hierna zal hij deze maatregelen op je eigen webportaal in Terra plaatsen.
 5. In Terra kan je zelf jouw pakket aan energiebesparende maatregelen samenstellen. Je ziet in real time het effect op de totale investeringskost en terugverdientijd.
Een scan is uiteraard slechts het beginpunt. Wil je effectief energiebesparing realiseren, dan kan je vervolgens de vastgestelde maatregelen aanvragen via ons Portaal Energie-Efficiëntie.

Klik op de productfiche hiernaast voor extra informatie.

Nu met Relancesteun

Voor deze maatregel kunnen de centrale Vlaamse entiteiten, scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en jeugd- en cultuursector tijdens 2021 en 2022 Relance-steunmiddelen verkrijgen. Lees er alles over op onze Relance-pagina.
 

Vraag nu je energiescan aan

Kenny Verhulst
De samenwerking met het VEB en het studiebureau is vlekkeloos verlopen. Nu hebben we een werkinstrument waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen, en zo ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Een aanrader!
Kenny Verhulst
Zorgbedrijf Harelbeke
gebouwen Zorgbedrijf Meetjesland
Het VEB heeft ons stap voor stap geholpen bij de aanvraag van een energiescan en de bijhorende subsidies. We zijn heel tevreden over de samenwerking!
Jan Bogaert
Zorgbedrijf Meetjesland
gebouw Vlaams Welzijnsverbond
Het meest interessante aan de energiescans is dat ze een handvat zijn. Ze helpen prioriteiten te stellen. Intussen hebben de scans binnen onze vzw voor een groter klimaatplan gezorgd.
Jan De Cooman
Vlaams Welzijnsverbond

Meest gestelde vragen

 • We willen werk maken van energiebesparing. Hoe weten we welke energiedienst het meest geschikt is voor ons?
  Als u niet weet waar te beginnen met uw energiebesparing, kan u best een potentieelscan laten doen. Een potentieelscan is geen lijvige audit maar concentreert zich op de elementen waar u het snelst en best energie kan besparen. U krijgt na afloop duiding door onze energie-experts en ziet alle maatregelen in een handige planningstool.

  Uiteraard kan u zelfs nog voor deze stap even afstemmen met een van onze klantverantwoordelijken voor advies. Omschrijf uw vraag in het contactformulier, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
 • Welke informatie moet ik minstens op voorhand verzamelen?
  Hou volgende informatie bij het invullen van uw bestelling bij de hand:
  • Contactpersoon (+ contactgegevens)
  • Adres
  • Voor hoeveel gebouwen u een potentieelscan wenst
  • Bouwjaar per gebouw
  • Oppervlakte per gebouw
  • Energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie) per gebouw
  In de volgende fase willen we graag weten of u eerdere studies, audits of conditiestaatmetingen heeft laten uitvoeren. We hebben ook het energieprestatiecertificaat nodig. Bijkomend zullen we u vragen naar een overzichtsplan of grondplan van het gebouw (zoals bijvoorbeeld een evacuatieplan).

  Ten slotte is alle bijkomende informatie waarover u beschikt zeer welkom, maar niet noodzakelijk: technische gegevens van installaties (tekeningen of schema's) en informatie over de gebouwschil.
 • Hoe wordt de terugverdientijd berekend?
  De energieprestatiediagnose op maat of potentieelscan geeft een overzicht van de investeringskosten. De voorgestelde maatregelen worden opgesplitst volgens terugverdientijd (TVT) en totale actuele kost (TAK). De terugverdientijd is de berekening van de initiële investeringskost gedeeld door de jaarlijkse besparing en wordt opgesplitst in maatregelen onder de 2 jaar TVT, tussen de 2-5 jaar, tussen de 5-10 jaar en boven de 10 jaar. 

  We willen voorkomen dat er verdoken andere kostenposten naar boven komen, dus daarom nemen we ook de totale actuele kost meer. Deze houdt ook rekening met de jaarlijkse onderhoudskosten of vervangingsinvesteringen over de hele levenstijd van de installatie. Deze is niet bij alle maatregelen van toepassing: enkel bij installaties zoals bv. een stookplaatsrenovatie waar nieuwe ketels worden geplaatst en niet bij gebouwschilmaatregelen.

  Er wordt ten slotte ook een som gemaakt van de totale investering voor alle maatregelen, waarna er een opsplitsing gebeurt van het benodigde budget in de komende vijf jaren, rekening houdend met de logische volgorde of prioritering van de uitvoering. 
 • Wanneer wordt de energiescan uitgevoerd na bestelling?
  Alles hangt af van de volledigheid van de informatie die u aanlevert bij de bestelling. Als bij de bestelling alle info voorhanden is kan er in principe in dezelfde week een plaatsbezoek worden afgesproken met de voorziening. De resultaten van de energiescan komen in de loop van de twee weken na het plaatsbezoek.
 • Wordt er rekening gehouden met de ouderdom van het gebouw?
  Ja, we vragen bij de bestelling steevast het bouwjaar en/of verbouwjaar op, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij schatting van het aantal centimeters isolatie, als er geen plannen of doorsnedes van zijn. Als deze schatting op basis van het bouwjaar gebeurt, m.a.w. op basis van de gangbare praktijk in dat bouwjaar, dan vermelden we dit in de aannames per maatregel. Hoe meer gebouwinformatie u beschikbaar heeft, hoe minder nood er is aan aannames op basis van ouderdom.

Vraag nu je energiescan aan