Masterplan Energie

Waarom voor een Masterplan Energie kiezen?

Een Masterplan Energie bestaat uit drie stappen:
 1. Patrimoniumanalyse

  We analyseren de verzamelde energiedata om beter zicht te krijgen in welke van uw gebouwen meer energie verbruiken dan andere. We houden in de patrimoniumanalyse ook rekening met welke gebouwen nog lang in gebruik zullen blijven, welke gebouwen een hoge nood aan renovatie kennen en welke gebouwen gelijkaardig van opbouw zijn. Op basis van de analyse adviseren we welke gebouwen energetisch moeten doorgelicht worden, en voor welke er met extrapolatie gewerkt kan worden.
   
 2. Energiescans

  De on-site doorlichting, of de energiescan, levert veel extra waardevolle informatie over de energetische staat van het gebouw. Het resultaat van een energiescan is een praktisch en dynamisch actieplan. U krijgt een overzicht van de energiebesparende maatregelen die u kan nemen, in een logische volgorde en met de terugverdientijd. Deze maatregelen kunnen zowel gaan over de gebouwstructuur, bijvoorbeeld dakisolatie, als over technieken, bijvoorbeeld verlichting of stookplaatsrenovatie.

  Klik hier voor meer informatie over energiescans.
   
 3. Actie

  Met het dynamisch actieplan kan een strategisch implementatiepad en investeringsplan voor de komende 20 jaar opgemaakt worden, op basis van een realistische uitvoeringsplanning en prioriteitenstelling. VEB biedt u de nodige raamcontracten aan. We bieden zowel energieprestatiecontracten als individuele renovatieprojecten aan.
  Om de drempel voor uitvoering sterk te verlagen, coördineert VEB deze projecten, veelal gebaseerd op innovatieve raamcontracten. Ook faciliteren we de productie van hernieuwbare energie, bv. de plaatsing van zonnepanelen of windmolens. En finaal wordt de realisatie van het Masterplan natuurlijk ook opgevolgd. Hierbij kijken we of de voorspelde kosten en besparingen ook effectief zijn zoals berekend en wordt er gaandeweg bijgestuurd. Een degelijk monitoringsysteem is hierbij een must. 

Hoeveel energie bespaart u?

Afhankelijk van de huidige staat van uw gebouwen en uw ambitieniveau, kan u enorm veel besparen met een Masterplan, tot volledig klimaatneutraal. Dit zijn geen losse maatregelen, met een Masterplan kiest u voor een totaalaanpak van uw volledige patrimonium.
 

Waar moet u rekening mee houden?

Deze langetermijnaanpak is niet in elke context een evidentie. Met het Masterplan heeft u wel de argumenten in handen om stap voor stap en planmatig uw klimaatdoelstellingen te realiseren.
 

Hoe aanvragen?

Momenteel werken we niet met een raamovereenkomst voor een Masterplan. We nemen zelf de begeleiding op ons. Uw Masterplan is dus volledig op uw maat.


Lees hier het persbericht van Agentschap Natuur en Bos over hun Masterplan Energie.

Wil u samen bekijken of een Masterplan Energie iets voor uw organisatie is?