Monitoring en submetering

Wat doet een monitoringsysteem?

Een monitoringsysteem verzamelt automatisch gegevens, slaat ze op en rapporteert ze in een dashboard. Hierbij kunnen zowel bestaande meters uitgelezen worden als nieuwe meters geplaatst en uitgelezen worden.

De meetgegevens worden opgeslagen in dataloggers en doorgestuurd naar een databank van de leverancier. Je krijgt toegang tot een online energieboekhoudingsoftware waarin de data wordt gevisualiseerd.

De leverancier staat in voor de levering, installatie, configuratie en onderhoud van het systeem. Gedurende een periode van vier jaar onderhoudt de leverancier het systeem waarborgt hij de datakwaliteit. Kosten voor softwarelicentie, dataoverdracht, onderhoud en controle van de goede werking van het systeem zijn inbegrepen.

Meer details over de verschillende stappen in de aanbesteding, lees je in de productfiche op deze pagina.

Vraag nu je monitoring of submetering aan