Stookplaats en sanitair warm water

Waarom zou u dit doen?

Is de opwekking van sanitair warm water nog gekoppeld aan een installatie voor ruimteverwarming, die in de zomer enkel opstaat om het sanitair warm water te produceren? Overweeg dan zeker een renovatie van uw installatie.

Soms kan u al met kleine ingrepen het energieverlies beperken, door bijvoorbeeld de waterleidingen en warmtewisselaar te isoleren.

Combinaties met hernieuwbare energie zoals zonnecollectoren, warmtekrachtkoppeling of warmtepompen kunnen bekeken worden. Het studiebureau bekijkt samen met u de best mogelijke oplossing voor uw gebouwen.

stookplaats

Hoeveel energie bespaart u?

Een stookplaatsrenovatie is een ingreep op technische installaties die u veel oplevert, zowel naar besparing op onderhoudskosten toe als naar energiebesparing. De terugverdientijd van een stookplaatsrenovatie is 10 à 15 jaar.
Deze maatregel levert potentieel 9.000 ton CO2-besparing per jaar op, maar kan evengoed een sterke comfortverhoging met zich mee brengen. Zo kunnen ruimtes die vroeger onvoldoende werden verwarmd, nu wel energiezuinig verwarmd worden. 
 

Waar moet u rekening mee houden?

Als u nog met stookolie werkt, is dit het uitgelezen moment om de ombouw naar een performante gasinstallatie te laten onderzoeken. Verwarmen op een condenserende aardgasinstallatie is immers energiezuiniger en beter geschikt om op lagere temperaturen te verwarmen.

Dit is één van de maatregelen die kan meegenomen worden in een energieprestatiecontract. Als u deze maatregel apart wenst, dan kan dat uiteraard ook.

Als u uw doorstromer of boiler moet vervangen, opteer dan voor een model op gas met dubbele flux, zonder waakvlam, en waarvan het debiet automatisch wordt aangepast aan de vraag naar warm water. Deze heeft een veel beter rendement dan de klassieke gasgeisers of opslagtanks (boilers).

Wanneer er een stookplaatsrenovatie wordt uitgevoerd van een stookplaats waar deze zowel instaat voor de gebouwverwarming als de warmwaterproductie, kan geopteerd worden om de warmwaterproductie af te koppelen.
Om de optimale keuze te maken laat u best een meting uit voeren van de warmwater-afname. Op deze manier kan de installatie exact bepaald worden.
 

Specificaties raamovereenkomst

Binnen de raamovereenkomst ‘Studie, uitvoering en werfopvolging’ is er een specifiek onderdeel voor deze maatregelen voorzien. Het studiebureau maakt een grondige analyse van de huidige installatie, stelt een performant verbetervoorstel op, bekijkt de mogelijkheid voor duurzame energieproductie (bv. warmtepompen) en zorgt ervoor dat uw HVAC-regeling in orde staat.

Klik hier voor meer info over deze raamovereenkomst.
 
gebouw Het Veer
We zijn blij met deze kans om ons energieverbruik aan te pakken. Het VEB volgt dit traject goed op, en we appreciëren de snelheid en de flexibele houding van het studiebureau.
Dirk Florin
Revalidatiecentrum Het Veer

Vraag nu uw stookplaatsrenovatie aan