Warmtekrachtkoppeling

Waarom zou je dit doen?

Op zich is dit dus geen vorm van hernieuwbare energieproductie. Wel maak je optimaler gebruik van de opgewekte energie. Als brandstof kan naast stookolie of aardgas ook wel gekozen worden voor biogas of biomassa.

WKK’s hebben veel nut voor grotere gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen, waar een WKK veel draaiuren kan realiseren.

De installateur let erop dat de WKK goed is afgestemd op uw elektriciteits- en warmtebehoefte. Voor een optimaal rendement mag de WKK immers niet te veel of te weinig produceren. Bij een te lage productie moet het systeem vaak stoppen en opstarten. Bij een overproductie moet je verkopen aan het net.

warmtekrachtkoppeling
 

Hoeveel energie bespaar je?

Dit hangt af van een aantal parameters:
  • Draaiuren van de WKK;
  • Hoeveelheid warmte geproduceerd door de WKK die nuttig kan gebruikt worden;
  • Aandeel van de lokaal geproduceerde stroom dat ook lokaal zal gebruikt worden;
  • Het rendement van de verwarmingsinstallatie die de WKK vervangt als deze niet draait.
In het algemeen zal een WKK minder zuinig warmte produceren dan een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hierdoor zal er meer aardgas nodig zijn om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Er zal in deze situatie dus meer aardgas gebruikt worden. Tijdens de warmteopwekking zal er ook elektriciteit geproduceerd worden, die dan lokaal kan gebruikt worden. De combinatie van warmte - en elektriciteitsproductie maakt het WKK verhaal rendabel en interessant. De energiebesparing berekenen van een WKK is zoals hierboven besproken echt maatwerk en heel sterk situatieafhankelijk. Een haalbaarheidsstudie is de aangewezen tool om hier inzicht te krijgen. Ook de rendabiliteit van het project zal hierdoor duidelijk worden.
 

Waar moet je rekening mee houden?

Er zijn een aantal zaken die in detail moeten onderzocht of opgemeten worden bij de dimensionering van een WKK:
  • De warmtevraag moet voldoende hoog én gespreid liggen: zo kan de WKK voldoende draaien;
  • De geproduceerde elektriciteit moet zoveel mogelijk lokaal gebruikt worden;
  • Er wordt meestal een buffer voorzien waar de overtollige warmte opgeslagen wordt tot het moment dat de warmtevraag terug stijgt;
  • De hydraulische integratie van een WKK vergt voldoende expertise. Ook de regeltechnische integratie dient correct te gebeuren. Enkel zo zal de WKK zijn volle potentieel kunnen benutten;
  • Er dient voldoende plaats te zijn om de WKK te plaatsen en de bijkomende buffervaten.


Specificaties raamovereenkomst

Binnen de raamovereenkomst 'Studie, uitvoering en werfopvolging' kan je kiezen voor een warmtekrachtkoppeling. Het geselecteerde studiebureau bekijkt de haalbaarheid, selecteert de aannemer en volgt verder op na de installatie. Onze projectleiders zorgen voor de kwaliteitsbewaking en staan met het studiebureau klaar voor je vragen en bezorgdheden.

Klik hier voor meer informatie over de raamovereenkomst 'Studie, uitvoering en werfopvolging'.
 

Vraag nu je warmtekrachtkoppeling aan