Ervaringsuitwisseling voor zorg en welzijn op 16 april

Programma

U wil als voorziening werk maken van energiebesparing maar weet niet waar te beginnen? Het Energienetwerk organiseert een ronde tafel voor zorg- en welzijnsvoorzieningen die deze uitdaging willen aangaan. Verschillende specialisten komen de meest voorkomende besparingsmaatregelen uit de doeken doen. Ze worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden tijdens een rondgang in de gebouwen van Karus.

Locatie: Beukenlaan 20, 9051 Gent.

Programma:

13:00    Ontvangst deelnemers
13:15    Verwelkoming
13:20    VEB in de publieke sector & concrete samenwerking in de zorgsector – VEB
13:45    Financiering energie-efficiënte maatregelen in de zorgsector – Zorgnet Icuro
14:15    Decentrale energieproductie (o.a. PV, WKK) - Ingenium  
14:45    Monitoring: een kunst? – Fifthplay
15:15    HVAC & gebouwschil - Tractebel
15:45    Pauze
16:15   Rondgang gebouwen Karus
17:00    Einde

Inschrijving