Ervaringsuitwisseling voor zorg en welzijn op 16 april

Programma

U wil als voorziening werk maken van energiebesparing maar weet niet waar te beginnen? Het Energienetwerk organiseert een ronde tafel voor zorg- en welzijnsvoorzieningen die deze uitdaging willen aangaan. Verschillende specialisten komen de meest voorkomende besparingsmaatregelen uit de doeken doen. Ze worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden tijdens een rondgang in de gebouwen van Karus.

Locatie: Beukenlaan 20, 9051 Gent.

Programma (onder voorbehoud):

13:00    Ontvangst deelnemers
13:15    Verwelkoming
13:20    VEB in de publieke sector & concrete samenwerking in de zorgsector – VEB
13:40    Financiering energie-efficiënte maatregelen in de zorgsector – Zorgnet Icuro
14:00    Het belang van relighting 
14:25    Monitoring: een kunst? – FIFTHPLAY
14:50    HVAC
15:15    PV panelen – Slimme investeringen
15:30    Rondgang gebouwen Karus
16:15    Netwerking
17:00    Einde

Klik hier voor een overzicht van alle Energienetwerk-activiteiten.

Inschrijving