Wat is IPMVP®?

IPMVP® staat voor International Performance Measurement and Verification Protocol, het is een berekeningsmethode om de nullijn te berekenen op basis van vastgelegde parameters. Indien een van deze parameters (bijvoorbeeld bezetting, gebruiksuren, functie,…) wijzigt, zal de nullijn op basis van dit protocol herberekend worden.