Je wekt zelf energie op en wil minder afhankelijk zijn van het net? Door te kiezen voor energieopslag vang je de schommelingen in de eigen energieproductie op.

Vraag nu energieopslag aan

Je wekt zelf energie op en wil minder afhankelijk zijn van het net? Kleine stroomonderbrekingen hebben grote gevolgen op je werking en je wil je hiertegen beschermen?
Door te kiezen voor energieopslag vang je de schommelingen in de eigen energieproductie op. Je kan ook aan peak shaving doen: in daluren sla je energie op, om die te gebruiken in de piekuren, wanneer de vraag, en dus ook de prijs, het grootst is. Zo wordt het net ook minder belast.

Batterijen

Hoeveel energie bespaar je?

Door te kiezen voor energieopslag, verbruik je op zich niet minder energie. Je maakt wel optimaler gebruik van de opgewekte energie. Je bent minder afhankelijk van het net, dus het is ook een kostenbesparende maatregel.

Het studiebureau bekijkt welke vorm van energieopslag geschikt is voor je situatie. Je accu moet ook goed gedimensioneerd zijn qua capaciteit. Die capaciteit hangt vooral af van je verbruik en de grootte van je (toekomstige) zonnepanelen of andere energieproductie.

Er bestaan verschillende soorten van energieopslag:

  1. Een hybridesysteem: werkt met omvormer en batterij. Het systeem heeft een intelligente regeling waardoor de batterij optimaal geladen of ontladen wordt.
  2. Een warmtepomp is ook een soort van energieopslag. De opgewekte stroom van bv. zonnepanelen kan immers meteen verbruikt worden zonder afgegeven te moeten worden aan het net.
  3. Waterstofketel. Hierbij wordt een brandstofcel aangedreven door zonne-energie om water via elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt opgeslagen in een tank. Wanneer u warmte nodig heeft, zal de brandstofcel de waterstof omzetten in warmte en elektriciteit.

Specificaties raamovereenkomst

Energieopslag is een van de mogelijke technieken onder de raamovereenkomst studie, waar we een apart perceel hebben voor zonnepanelen en opslag. Ook bij een stroomafnameovereenkomst kan dit meegenomen worden.

Vraag nu je energieopslagproject aan