Op zoek naar een overzicht van alle energiebesparende maatregelen voor je gebouwen?

Ontdek deze maatregelen met onze energie-audit. Zo draag je bij aan de klimaatdoelstellingen, verbeter je jouw gebouw en creëer je een productievere en gezondere werkomgeving.

Vraag nu een energieaudit aan

 

Energie-audit: Wat is het?

Een energie-audit is een gedetailleerde analyse van het energieverbruik van een gebouw, inclusief technische installaties, gebouwschil, etc. Het doel is om maatregelen te identificeren die energie besparen en energie opwekken.

Dit is een cruciale stap richting koolstofneutraliteit en het behalen van klimaatdoelstellingen voor 2050.

Wat doet een Energie-audit voor mij?

We analyseren jouw gebouw en inventariseren de huidige installaties en bouwtechnische elementen om inzicht te krijgen in de huidige energieprestaties.

Dit omvat noodzakelijke en wenselijke maatregelen, een indicatie van potentiële besparingen, en gedetailleerd inzicht in kosten. Het advies vormt de basis voor een Masterplan Energie.

Dit masterplan somt alle maatregelen voor jouw gebouw op, zoals verbeteringen aan technische installaties, gebouwschil, pv, etc. Deze maatregelen worden verwerkt in een plan met prioriteiten en terugverdientijd. Dit plan somt de acties op die je kunt ondernemen, inclusief een gestructureerde volgorde volgens de principes van de Trias Energetica. Bovendien geeft het de prioriteiten en terugverdientijden weer, zodat je efficiënt en duurzaam stappen kunt zetten voor jouw gebouw.

Voor wie?

Onze diensten zijn ontworpen voor verschillende doelgroepen:

 • Organisaties met gebouwen die langdurig in gebruik blijven en streven naar koolstofneutraliteit.
 • Organisaties met een jaarlijks energieverbruik 0.05PJ: Voldoe aan de VEKA-regelgeving met energie-audits en energieplannen.
 • Onroerend erfgoed: Specifieke audits uitgevoerd door erfgoedspecialisten, met aandacht voor de erfgoedwaarde van het gebouw.
 • Jeugdorganisaties: Korte termijn maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

Vraag nu een energieaudit aan

Diensten

Focus op lange termijn besparingen en koolstofneutraliteit (klimaatdoelstellingen 2050). Dit is een gedetailleerde energie-audit die geschikt is voor gebouwen die op lange termijn behouden blijven.

Verplicht voor grote ondernemingen en KMO's met een jaarlijks energieverbruik tussen 0,05 en 1 PJ. Om zelf een energie-audit te berekenen, kan je gebruik maken van de energie-audit tool beschikbaar op de VEKA website. Deze audits voldoen aan de VEKA-regelgeving en helpen bij het indienen van resultaten via de VEKA webapplicatie. Het opgelegde sjabloon van VEKA wordt helemaal opgevolgd en de resultaten komen ook terecht in de  webapplicatie.

Speciaal ontwikkeld voor monumenten en archeologische sites, met aandacht voor erfgoedwaarden.

Gericht op maatregelen met een terugverdientijd (TVT) van minder dan 10 jaar. Jeugdorganisaties kunnen hier gratis een aanvraag voor indienen.

 • EPC-certificaat: Verplicht energielabel voor gebouwen.
 • Ventilatierapport: Analyse van ventilatieprestaties.
 • Metingen en Simulaties: CO2, temperatuur, en relatieve vochtigheid metingen; dynamische simulaties van oververhitting.
 • Zomercomfort analyse
 • Aandacht voor erfgoedwaarden
 • Ondersteuning in het voortraject en in het natraject

VIPA One-Stop-Shop

Voor de zorgsector, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra, bieden we een one-stop-shop in samenwerking met VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Dit initiatief helpt welzijns- en zorgvoorzieningen energie-efficiënter en klimaatrobuuster te maken.

 • Basisopdracht Energie-audit: VIPA betaalt voor de audit.
 • Opties: extra diensten zoals EPC-certificering, ventilatie-audits inclusief CO2 metingen, en zomercomfort analyses zijn beschikbaar.

Meer info One-Stop-Shop VIPA 

Hoe werkt het aanvraagproces?

 1. Aanvraag indienen: Dien uw aanvraag in via ons online platform Terra.
 2. Voorbereiding: In vergadering wordt ingepland om jouw specifieke behoeften te bespreken
 3. Uitvoering: Onze experts komen ter plaatse om de huidige installaties en bouwtechnische elementen te inventariseren.
 4. Rapportage: We stellen gedetailleerde rapporten op, afgestemd op de specifieke behoeften van uw gebouw.
 5. Nazorg: Na de opmaak van de rapporten geven we een uitgebreide toelichting aan de klant van de voorgestelde maatregelen.

Vraag nu je energieaudit aan