Wil je meer inzicht krijgen in de staat van je gebouwen en technische installaties en de onderhoudkost? De conditiestaatmeting zorgt voor een objectieve en reproduceerbare analyse waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. 

Vraag nu een conditiestaatmeting aan

Tabel staatconditie

Wat is een conditiestaatmeting?

De NEN2767 is een norm om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige en reproduceerbare wijze vast te leggen. Op basis van de ernst, de omvang en de intensiteit van vastgestelde gebreken wordt aan elk bouw- en of installatiedeel een conditiescore toegekend, zie het voorbeeld hieronder.
In de norm wordt de bepalingsmethode van de conditie uitgebreid beschreven.

Deze conditiescore wordt dus weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 betekent  nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst mogelijke conditie.
Ook alle bouw- of installatiedelen met een conditiescore 1 dienen in het rapport te worden vermeld.

Beschikbare opties

Standaard meet het studiebureau de staat op van je verwarming, ventilatie en koeling (HVAC). Als je dat wenst, kunnen ook de elektrotechnische installaties (verlichting, borden, noodstroominstallaties), transportinstallaties en de gebouwschil meegenomen worden. Ten slotte behoort de opmaak van een meerjarenonderhoudsplan (voor 20 jaar) tot de opties. Als er verdergaande zaken onderzocht moeten worden die hierboven niet staan vermeld, kan je hiervoor ook een prijs krijgen.

Hoe gaan we concreet te werk?

Na het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden komt het toegewezen studiebureau langs voor een plaatsbezoek. In dit plaatsbezoek zal het studiebureau de gevraagde elementen (gebouwschil, technische installaties, …) inventariseren en per element de conditiestaat bepalen. Het studiebureau verwerkt de resultaten tot een conditiestaatmeting en een gedetailleerde inventaris.
 

Tien of meer conditiestaatmetingen nodig?

Als je tien of meer conditiestaatmetingen tegelijkertijd bestelt heb je recht op een korting. Hou hier best rekening mee, als je over een uitgebreid patrimonium beschikt.

Vraag nu je conditiestaatmeting aan