Monitoring

U wilt uw energieverbruiken meten en opvolgen met een energiemonitoringsysteem? U heeft eigen budget, maar wilt zich liever niet bezig houden met de aanbesteding? Dan heeft VEB de oplossing voor u! Wij werken als aankoopcentrale en u bent dus zelf volledig gevrijwaard van het aanbestedingsproces. Verder heeft het VEB de kwaliteitsscreening voor u gedaan en zorgen we voor een ontzorging van A tot Z.
Kortom, VEB zorgt voor een zowel juridisch als technisch waterdichte dienstverlening. In het kader van een volledige ontzorging, stellen we een compleet traject voorop.

  Vraag nu een offerte aan voor monitoring
 

Wat mag u verwachten van een monitoringsysteem?

Een monitoringsysteem verzamelt automatisch gegevens, slaat ze op en rapporteert ze in een dashboard. Hierbij kunnen zowel bestaande meters uitgelezen worden als nieuwe meters geplaatst en uitgelezen worden.

Voorbeelden van bestaande meters zijn:
 • Elektriciteitsteller
 • Gasteller
 • Waterteller

Voorbeelden van nieuwe meters zijn:
 • Elektriciteitsteller
 • Gasteller
 • Waterteller
 • Stookoliedebietmeter
 • Calorimeter
 • Temperatuursonde
 • Relatieve vochtigheidsmeter
 • Koolstofmonoxidemeter
 • Fijnstofmeter
 • Vluchtige Organische Componentenmeter

De meetgegevens worden opgeslagen in dataloggers en doorgestuurd naar een databank van de leverancier. U krijgt toegang tot een online energieboekhoudingsoftware waarin de data wordt gevisualiseerd.

De leverancier staat in voor de levering, installatie, configuratie en onderhoud van het systeem. Gedurende een periode van vier jaar wordt het systeem onderhouden en wordt de datakwaliteit gewaarborgd door de leverancier. Kosten voor softwarelicentie, dataoverdracht, onderhoud en controle van de goede werking van het systeem zijn inbegrepen.
 

Stappen in het traject

Het traject verloopt in verschillende stappen:

 1. Opmaak meterplan
 2. Offertevraag leveranciers
 3. Installatie van het monitoringsysteem

 

Stap 1 - Opmaak meterplan

U heeft de keuze om zelf een meterplan op te maken of beroep te doen op het VEB voor de opmaak ervan. In het eerste geval vult u een template in. In het tweede geval staat VEB u bij. De kosten hiervoor worden aan uurtarief aangerekend. Er wordt een inschatting gemaakt van de kostprijs van het energiemonitoringsysteem.

 

Stap 2 - Offertevraag installateurs

Als u akkoord bent met de kostenraming wordt het meterplan doorgestuurd naar 3 kandidaat-leveranciers. VEB selecteert de leverancier met de beste offerte.

 

Stap 3 - Installatie van het monitoringsysteem

De geselecteerde leverancier installeert de meters en datalogger en configureert het monitoringsysteem. Hij maakt het as-built dossier op en u krijgt toegang tot de energieboekhoudingsoftware. Bij oplevering betaalt u de installatiekost. Daarna betaalt u een jaarlijkse vergoeding voor onderhoud van het monitoringsysteem.

  Overtuigd? Vraag nu een offerte aan voor monitoring

Vragen over deze dienst? Contacteer ons.