2019 in een notendop

2019 bracht weer veel nieuws bij het VEB. De voornaamste verwezenlijkingen op een rijtje:
 
  1. We sloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse regering. Daarin verruimde ze onze missie met ‘ondersteunen in de klimaatdoelstellingen’. Ook zet de Vlaamse regering verder in op onze energiedatabank TERRA.

  2. Het VEB kreeg het vertrouwen van Europa om een hefboomeffect te realiseren voor energiebesparing binnen de publieke sector. Voor elke euro die we van Europa krijgen, moeten we minimaal 35 euro aan investeringen mogelijk maken. Deze Elena-middelen zetten we in om ons aanbod versneld uit te breiden en via kortingen de investeringsdrempels weg te nemen.

  3. In het voorjaar gaat het project SURE2050 van start: samen met de provincies, Fluvius, Factor4 en Het Facilitair Bedrijf helpen we lokale besturen en centrale overheidsdiensten om een patrimoniumplanning op te maken, met klimaatneutraliteit in 2050 als einddoel. 75 gemeenten en overheden tekenen hiervoor in.

  4. Het Agentschap Natuur en Bos gaat in zee met het VEB voor een grootschalig Masterplan Energie voor hun gebouwen.

  5. In de zomer lanceren we een nieuwe dienst, de Stroomafnameovereenkomst. Dit is dé oplossingen voor publieke diensten die geen budget hebben voor zonnepanelen of andere vormen van hernieuwbare energie. Ook laat het burgerparticipatie toe.

  6. We breiden de functionaliteiten van TERRA uit: publieke diensten kunnen nu de evolutie van hun energieverbruik bekijken en eigen gebouwen met elkaar vergelijken.

  7. We schalen de dienst energieprestatiecontracten op. Projecten die we niet in huis kunnen faciliteren, zetten we door naar vooraf gescreende marktpartijen. Uiteraard volgt het VEB ook deze projecten grondig op.

  8. We deden grondige updates van onze verschillende websites om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren: www.veb.be, efficientie.veb.be en leveringen.veb.be.

  9. Na de 1000 energiescans in de zorg- en welzijnssector faciliteren we ook de aanvraag van subsidies bij VIPA voor de energiebesparende maatregelen die eruit volgen.

  10. Onze klantenportefeuille voor energielevering nam verder toe. We leveren in 2019 aan 450 klanten voor 3,7 TWh.