Charter energieprestatiecontracten

handdruk
De Vlaamse Confederatie Bouw en het VEB sloegen de handen in elkaar om leidende principes te formuleren om tot succesvolle EnergiePrestatieContracten (EPC) in Vlaanderen te komen. Het resultaat van deze samenwerking is een ESCO-charter waar we onze visies over EPC hebben samengebracht.

Het VCB vertegenwoordigt de belangen en vragen vanuit de ESCO’s en uitvoerende zijde. Het VEB voegde hier de kennis om EPC’s aan te besteden en de noden van publieke gebouweigenaren aan toe. Deze principes worden nu verder besproken met ESCO-partijen. Ook vormt het voer voor dialoog bij beleidsmakers.

Het ESCO-charter zal publiek worden voorgesteld tijdens een congres begin 2019 dat zowel ESCO’s als beleidsmakers en gebouweigenaren zal informeren over de getrokken lessen bij de huidige EPC-contracten. Het charter is te interpreteren als een leidraad voor iedereen die werk wil maken van integrale energiebesparingsprojecten via EPC.  Volgende 7 principes vormen hiervan de basis:
  1. Creëer draagvlak voor EPC’s: een EPC-project kan maar succesvol zijn indien het goed voorbereid wordt en gedragen is door alle betrokken partijen.
  2. Besteed voldoende aandacht aan de wijze van aanbesteding: werk met een getrapte aanbesteding, en met voldoende trechtering.
  3. Maak gebruik van een EPC-facilitator, die zowel kan helpen bij de aanbestedingsprocedure als advies kan geven tijdens de duurtijd van het contract.
  4. Hanteer een correcte risico-allocatie: Een ESCO kan slechts slagen (en resultaatsverbintenissen aangaan) indien op voorhand de nodige informatie ter beschikking gesteld wordt en de risico’s bij de juiste partij gelegd worden.
  5. Ga voor een slimme energiebesparingsgarantie waarin de ESCO meedenkt en haar expertise kan toepassen om tot een geïntegreerde ESCO-aanpak te komen.
  6. Zorg voor een interessant terugverdienpotentieel. Een project moet beschikken over een voldoende hoge jaarlijkse energiefactuur.
  7. Streef naar standaardisatie bij de opmaak van ESCO-bestekken en contracten.
Klik hier voor meer informatie over onze energieprestatiecontracten.