De tijdsfactor in rekening gebracht: hoeveel bespaar je met onze dienstverlening?

tijdsmanagment
Een belangrijk deel van de besparing die je krijgt door beroep te doen op onze raamovereenkomsten en dienstverlening, zit hem in de tijd die je bespaart. Tijd is geld, dat wist Benjamin Franklin al. Maar hoeveel bespaar je dan juist? We lieten studiebureau KPMG het voor je uitrekenen.

Voor verschillende van onze diensten berekenden ze voor een specifiek voorbeeld hoeveel uren het je zou kosten om het zelf te doen, en zetten ze dat om in de kostprijs door te vermenigvuldigen met gemiddelde uurlonen in drie profielen (administratief bediende, operationeel leidinggevende of expert en management).
 

Voorbeeld 1: stookplaatsrenovatie

 
Stel dat je een stookplaats wil laten renoveren in een van je gebouwen. Als je de aanbesteding zelf wil doen, moet je eerst met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een studiebureau aanwijzen. Vervolgens zoek je een aannemer met een openbare procedure. Voor dit voorbeeldje raamt KPMG het totaal aantal uren op 562 uren, en de overeenkomende kost op 21 000 euro. Terwijl je voor dezelfde dienst een kostendekkende vergoeding van 12 420 euro aan het VEB betaalt. Je wint dus 8 580 euro door beroep te doen op onze raamovereenkomst. En je wint alleszins veel tijd voor je medewerkers.

Uiteraard zijn er buiten tijdwinst nog elementen om voor een raamcontract te kiezen. Je wil helemaal zeker zijn van een goeie kwaliteit. Dat vereist best wat expertise bij het opstellen van het technisch bestek. Expertise waarin het VEB uitblinkt. Ook de schaalgrootte zal in je voordeel spelen: studiebureaus en aannemers die intekenen op onze bestekken geven geen prijs voor jouw organisatie alleen, maar hopen veel opdrachten in de wacht te slepen, met scherpe tarieven als gevolg. De kwaliteit en het project wordt bovendien opgevolgd door onze medewerkers, en je hebt altijd een derde partij die jouw belangen behartigt in het geval van moeilijkheden.
 

Voorbeeld 2: Masterplan Energie

 Als je het groter ziet, en al je gebouwen klaar wil stomen voor 2050, is er meer nodig dan een renovatie links of rechts. Binnen onze dienst Masterplan Energie wordt je volledige patrimonium onder de loep genomen. Na de patrimoniumanalyse, laten we gerichte energiescans uitvoeren en helpen we je de energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren.

KPMG werkte een case uit voor een publieke dienst met 30 gebouwen. In alle 30 gebouwen wordt een energiescan uitgevoerd. Op basis van de analyse worden vervolgens over een periode van 5 jaar energiebesparende maatregelen uitgevoerd in 10 van die gebouwen.

Dat is qua tijdsbesteding niet niets. KPMG kwam voor de aanbesteding van alle maatregelen én de projectopvolging op in totaal 6 103 uren. Die tijdsbesteding plus de investeringen zelf zouden 263 353 kosten. Voor hetzelfde voorbeeld kom je met het VEB vanaf patrimoniumplanning tot uitvoering uit op 97 500 euro. Je bespaart dus maar liefst 165 853 euro door gebruik te maken van onze begeleiding en raamovereenkomsten. Bovendien kan je in die zesduizend uren je medewerkers anders inzetten.
 

Voorbeeld 3: budgetopmaak 

Al onze klanten voor groene elektriciteit en aardgas krijgen twee maal per jaar een budgetraming voor het komende jaar opgestuurd: in mei voor de voorlopige begroting en in oktober voor de definitieve begroting. Dit is volledig gratis inbegrepen in onze dienstverlening.

KPMG schat in dat je daar normaalgezien 10,5 mandagen oftewel 84 uren aan besteedt. Omgerekend 3199 euro. En tenzij er een echte energiespecialist op je financiële of aankoopdienst zit, ga je dat zelf ook niet even accuraat krijgen. Onze specialisten houden met tal van parameters rekening, zoals bv. verwachte ontwikkelingen in de distributienettarieven en marktevoluties.
 

Kies voor tijdsefficiëntie

Je ziet het, een keuze voor het VEB is er een voor tijds- en budgetefficiëntie, en ook voor zekerheid. Moet elke publieke dienst om de klimaatdoelstellingen te halen daarom alle finesses leren van energie-efficiëntie en de uiterst technische aanbestedingen die ermee gepaard gaan? Wij geloven van niet. Laat ons jou ontzorgen!

Vraag nu naar onze diensten voor energiebesparing, energieopwekking en energielevering.