Dit was 2017

VEB stond ook in 2017 niet stil. De voornaamste veranderingen en nieuwigheden op een rijtje.

  • Vanaf 1 januari 2017 levert VEB ook energie aan federale overheidsdiensten. 82 entiteiten onder Regie der Gebouwen maken de overstap naar VEB.
  • Op 12 januari 2017 tekent VEB mee de klimaatengagementen van de zorg- en welzijnssector. VEB biedt zich hierbij aan als facilitator voor de nodige bestekken en projectopvolging voor energiebesparende maatregelen.
  • VEB lanceert de eerste projectoproep voor het Actieplan Energie-Efficiëntie. Uiteindelijk worden 34 projecten ingediend, waarvan 33 weerhouden. De 9 centrale overheidsdiensten die deze indienen krijgen middelen uit het klimaatfonds om energiebesparende maatregelen uit te voeren.
  • VEB krijgt bijkomende middelen in het kader van 'Radicaal Digitaal' om data- en energiedatabank Terra uit te breiden voor andere sectoren.
  • VEB start met potentieelscans. Eerst -onder de noemer van energieprestatiediagnoses- voor zorg en welzijn, vervolgens voor de volledige publieke sector.
  • Stad Geel en Universiteit Antwerpen gaan met VEB in zee voor een energieprestatiecontract. De bestekken om de beste ESCO (dienstenleverancier) te vinden worden in de markt gezet.
  • VEB werkt voor de sociale huisvestingsmaatschappijen een handige automatische overnametool uit. Eigen aan de sector zijn de talrijke verhuisbewegingen, zowel voor hen als voor VEB een tijdrovende klus, de tool verlicht dit werk.
  • Op 1 oktober start Frederik Hindryckx als Algemeen Directeur. Hij combineert energietechnische achtergrond met managementervaring; de ideale mix waar VEB naar op zoek was.
  • VEB neemt zonnepanelen op in zijn dienstengamma. Eerst voor onderwijs, vervolgens voor de volledige publieke sector.
  • VEB werft aan; in de loop van 2017 gaan we van 13 naar 24 medewerkers.