Dit was 2020

review 2020
We zagen, net als de meesten onder jullie, onze collega’s veel te weinig, maar verder kende 2020 toch ook mooie realisaties en nieuwigheden voor het VEB en zijn klanten.
 
  1. De EPC-trein is goed vertrokken, ook onder impuls van Elena-korting. Maar liefst 24 nieuwe trajecten werden opgestart. We blijven innoveren rond energieprestatiecontracten: clustering en circulaire EPC kennen eerste afnemers.
 
  1. We boden scholen een mooi duo-aanbod aan voor zonnepanelen: aanbesteding door het VEB en renteloze energielening bij Agion. Tot eind 2020 vroegen al meer dan 360 scholen hun gratis haalbaarheidsstudie aan.
 
  1. We breidden Terra uit met meer functionaliteiten voor opvolging van je klimaatplannen: Artikel 5, energiekadaster, rollend fonds en nulmeting.
 
  1. Midden 2020 was het Europese steunprogramma Elena halfweg: we konden Europa mooie realisaties voorleggen. Eerder genoemde EPC’s, maar ook voor meer dan 4 miljoen investeringen in hernieuwbare energie, 1 miljoen euro in stookplaatsrenovaties en meer dan 3 miljoen in andere energiebesparende maatregelen.
 
  1. Het Actieplan Energie-Efficiëntie subsidieerde voor 4 miljoen euro aan energiebesparingsprojecten bij de centrale overheid.
 
  1. We maakten de talloze overnames bij onze klanten binnen de sociale huisvesting een stuk eenvoudiger met een digitale overnametool.
 
  1. Samen met HFB ondersteunen we centrale overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.
 
  1. We starten met de ontwikkeling van PLAGE-ondersteuning voor Brusselse organisaties.
 
  1. De afname van onze diensten binnen energie besparen en energie opwekken kennen een serieuze boost. We realiseren tot eind 2020 met onze raamovereenkomsten voor meer dan 12 miljoen euro in investeringen. Hiermee wordt jaarlijks al 5,5 GWh hernieuwbare energie geproduceerd. Via zonnepanelen en energiebesparingsprojecten realiseerden we al 2 644 ton CO2-besparing per jaar.
 
  1. Binnen energielevering kennen we een groei van 20% naar een totaal leveringsvolume van 4,3 TWh. We starten 2021 met 70.000 aansluitingen bij meer dan 590 overheidsklanten. Business Support Team verwerkte maar liefst 30.000 tickets het afgelopen jaar!