Duurzaam, hernieuwbaar, groen: synoniemen?

hoopje letterblokjes waarbij bovenop het woord 'synonyms' wordt gevormd

We merken dat de termen duurzaam, hernieuwbaar en groen vaak door elkaar gebruikt worden. Zijn het effectief synoniemen, of bestaat er meer verschil tussen dan u op het eerste zicht zou denken?

Duurzaam

Voor de huidige betekenis van ‘duurzaam’ moeten we teruggaan naar de Brundtland Commissie van de Verenigde Naties in 1987. “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de noden van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.” Drie pijlers van duurzaamheid zijn het milieu, de economie en de samenleving. In het Engels hoor je ook wel eens de drie P’s: people, planet, profit.
Als het Vlaams EnergieBedrijf dus zegt dat het de publieke sector wilt verduurzamen, bedoelen we méér dan milieuvriendelijk.

Hernieuwbaar

Hernieuwbaar is een specificatie voor de energiebron. Wind, zon, waterkracht en geothermie zijn voorbeelden van hernieuwbare energie. Voor het aandeel hernieuwbare energie zijn wettelijke normen vastgelegd. Zo bepaalt de Europese richtlijn 20-20-20 dat in 2020 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Groen

Energie die als milieuvriendelijk en niet-vervuilend wordt aanzien, noemen ze ook wel eens ‘groene energie’. Aan deze term is wel geen wettelijke of officiële basis verbonden. U kan het zien als een vorm van representatie. VREG zet bijvoorbeeld groene ten opzichte van grijze energie. Voor elke MWh aan groene energie die we leveren moeten we 1MWh aan garanties van oorsprong voorleggen. Het zijn die garanties die het bewijs leveren dat de energie groen is. De zon schijnt niet altijd, en het waait niet voortdurend, toch bent u op die manier bij het Vlaams EnergieBedrijf verzekerd van 100 % groene stroom.