Frederik Hindryckx leidt het VEB de toekomst in

Frederik Hindryckx
Frederik Hindryckx is op 1 oktober gestart als onze nieuwe Algemeen Directeur. Als energie-expert pur sang en bewezen manager, heeft hij alles in huis om samen met ons de energie-uitdagingen van de publieke sector aan te pakken.

De Raad van Bestuur bereidde de overstap naar de nieuwe directeur zorgvuldig voor. Voorzitter Bart Huybrechts: “Na een strategische oefening konden we het juiste profiel bepalen om met het VEB de toekomst in de gaan. We vonden dat terug in de persoon van Frederik Hindryckx. Hij heeft de nodige managementvaardigheden en beschikt over een duidelijke visie waar hij naartoe wil met dit bedrijf.”

Frederik Hindryckx verdiende ruimschoots zijn sporen bij Eandis. Ondanks zijn jonge leeftijd van 39 was hij al manager van verschillende afdelingen. Hij stond aan het hoofd van zowel technische als meer strategische diensten. Zo stond hij in voor interne efficiëntieprogramma’s, en stuurde hij studies aan binnen het Smart Grids-project. De voorzitter: “Eandis heeft als groter bedrijf uiteraard een zwaardere structuur, maar Hindryckx is een manager die ook veel goesting heeft om te ondernemen. Dat hij de energiesector kent is bovendien een groot pluspunt.”

Frederik: “Ik kijk ernaar uit om met een dynamisch team mijn schouders te zetten onder de energie-uitdagingen van de publieke sector”.

Deze uitdagingen zijn niet gering. Het VEB zet zijn schouders onder tal van klimaatplannen. De Vlaamse Overheid wilt het goede voorbeeld geven en haar energieverbruik jaarlijks met 2% verminderen. Momenteel faciliteren we efficiëntieprojecten voor de centrale overheid, de zorg en het onderwijs. 

Frederik: “In sectoren zoals welzijn waar de budgetten zwaar onder druk staan, kunnen we zorgen voor een enorme besparing op de energiefactuur. Ook in het onderwijs is er een groot potentieel. In sommige scholen gaat een derde van het operationele budget naar energie, maar vaak weet de verantwoordelijke of de gemeente niet precies hoe hij het best kan investeren in energie-efficiënte maatregelen. Wij ontzorgen die publieke instellingen en zorgen ervoor dat elke euro op de juiste plaats geïnvesteerd wordt.”

Ook als energieleverancier maken we grote sprongen voorwaarts. In januari gaan we met de komst van de lokale besturen naar meer dan een verdubbeling van onze klantenportefeuille. 

Het dataplatform Terra is in volle uitbouw. Door data van verschillende authentieke bronnen te verzamelen, zullen we beter zicht krijgen in het energieverbruik van de brede publieke sector. 

Ten slotte willen we een kennisnetwerk uitbouwen. Kennis over best practices en de energiemarkt komt ons allemaal ten goede in het realiseren van een duurzaam energiebeleid.