Frederik over het masterplan van VEB

Op Kanaal Z sprak onze Manager Energie-Efficiëntie Frederik Christiaens over het masterplan van VEB. Bekijk het filmpje hieronder.
 

In tekstvorm:

Jullie hebben een masterplan ontwikkeld, vertel: wat houdt dit in?

Ten eerste starten we met een patrimoniumanalyse, waarbij we op basis van verzamelde data, energetische analyses uitvoeren om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke gebouwen meer energie verbruiken dan andere. Maar ook welke gebouwen nog lang in gebruik zullen blijven, welke gebouwen een hoge renovatienood kennen of welke gebouwen gelijkaardig van opbouw zijn. Op basis van deze analyse wordt er beslist welke gebouwen een on-site doorlichting zullen krijgen, en voor welke gebouwen met een extrapolatie kan gewerkt worden.

De on-site doorlichting, de potentieelscan, levert daarbij zeer waardevolle info op over de energetisch staat van het gebouw, via op maat berekende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel gaan over de gebouwstructuur, bv. dakisolatie, als over technieken, bv. verlichting of verwarming.

Deze maatregelen worden dan in een dynamisch actieplan gegoten, waarmee voor de komende 20 jaar een investeringsplan kan opgemaakt worden, op basis van een realistische uitvoeringsplanning en prioriteitenstelling. Ook de productie van hernieuwbare energie krijgt hierin een prominente rol.

Hoe ziet de uitvoering van het masterplan eruit?

Om de maatregelen uit het masterplan ook effectief gerealiseerd te krijgen, ondersteunt VEB enerzijds in de opmaak en realisatie van energieprestatiecontracten, en anderzijds in de uitvoering van individuele renovatieprojecten. Om de drempel voor uitvoering sterk te verlagen, coördineert VEB deze projecten, veelal gebaseerd op innovatieve raamcontracten. Ook faciliteren we de productie van hernieuwbare energie, bv. de plaatsing van zonnepanelen of windmolens. En finaal wordt de realisatie van het masterplan natuurlijk ook opgevolgd, om te kunnen bijsturen waar nodig. Hierbij kijken we of de voorspelde kosten en besparingen ook effectief deze zijn zoals berekend en wordt er gaandeweg bijgestuurd. Hiervoor is een gedegen monitoringsysteem een must.