Getuigenis Peter Bockstaele - HFB

Ellipsgebouw - fotograaf: Luc Roymans
Peter Bockstaele, afdelingshoofd technisch beheer bij Het Facilitair Bedrijf, getuigt waarom ze besloten met het VEB in zee te gaan.

'De vrijmaking van de energiemarkt in 2004 zorgde niet direct voor de grote bewegingen die waren aangekondigd. Het commercieel landschap was er niet klaar voor, en ook bij de klanten heerste onzekerheid. De Vlaamse overheid diende, als overheidsinstelling, vanaf 2004 aardgas en elektriciteit aan te kopen via raamcontracten. De toenmalige Afdeling Gebouwen (nu: Het Facilitair Bedrijf) nam aardgas voor zijn rekening, de toenmalige afdeling EMA (nu: Agentschap Wegen en Verkeer) droeg zorg voor het bestek voor levering van elektriciteit. Een logische verdeling, gebaseerd op de aard van de afnemers.

Het was pionierswerk – er waren geen voorbeeldbestekken en de samenstelling van de inventarissen was ook verre van evident. Gegevens over verbruiken of facturen waren vaak gedecentraliseerd binnen de toenmalige entiteiten. Toch leverden die eerste raamcontracten gunstige tarieven op, niet in het minst omdat de energiemarkt nog in zijn kinderschoenen stond en de leveranciers van weleer over de nodige marge beschikten om met de onzekerheden in die inventarissen om te gaan, én hun prijsvoorstellen voldoende lang konden handhaven.

Maar de markt evolueerde naar een volwaardig beursmechanisme: optimale prijzen waren enkel mogelijk als je met een goed afgebakend volume op de markt kwam, en als je kon garanderen dat je snel kon beslissen. En hier begon het schoentje te knijpen: het principe van raamcontracten binnen een opdrachtencentrale met grote vrijheidsgraden voor kandidaten en een lange beslissingstermijn staat haaks op die marktmechanismen.

Bij de eerste kennismaking met het Vlaams EnergieBedrijf hebben wij deze problematiek aangekaart, en we waren aangenaam verrast dat het VEB vanuit zijn ervaring een antwoord kon projecteren voor onze noden: een marktconforme prijs behalen met behoud van een aantal vrijheidsgraden voor de entiteiten. Doordat het VEB als leverancier binnen een aankoopcentralemodel instaat voor de rechtstreekse facturatie van de afnemers, en doordat het zich rechtstreeks en permanent op de energiemarkt kan bewegen, wordt de nodige flexibiliteit ingebouwd voor de Vlaamse overheidsinstellingen.

Samenwerking met het VEB kwam dus snel tot stand. Als Facilitair Bedrijf namen wij binnen de stuurgroep voor Energieleveringen deel aan meerdere constructieve vergaderingen, en werden de knopen een na een doorgehakt in een vriendschappelijke sfeer, samen met onze collega Bart van Agentschap Wegen en Verkeer en andere collega’s. Ieder bracht zijn ervaring in, zowel technisch, financieel als organisatorisch, om tot het eindresultaat te komen: een nieuwe toekomst voor de raamcontracten voor levering van aardgas en elektriciteit.'