Het reactieve monster

Op uw factuur vindt u naast uw totaal verbruik ook uw reactief verbruik en Cos Phi terug. Heeft u daar al naar gekeken? Heeft u zich al afgevraagd wat dat precies is? Misschien heeft u een technicus of facilitair beheerder al horen zeggen “Onze cosinus phi is slecht”, of “We verbruiken teveel reactief vermogen”. Om dat in de diepte te begrijpen moet je er een cursus elektriciteit bij halen. We hebben getracht de basis ervan uit te leggen in een 'veelgestelde vraag'.

Het voornaamste voor u om te onthouden is dat de netbeheerder u een boete aanrekent voor een te hoog reactief verbruik. Als dit type verbruik te hoog is, worden de kabels immers te warm, wat slecht is voor het hele net. Reactief verbruik is één van de vele kleine lijnen op de facturen van elke leverancier, ook op de facturen van het VEB. Sommige klanten houden dit in het oog, maar bij anderen gaat dit detail verloren in de massa. Om de overmatige boetes te detecteren, kijkt het VEB geregeld àlle facturen van àlle aansluitingen van àlle klanten na. Dankzij een krachtige analyse kan het VEB zeer gericht advies geven.

Voor de eerste vier maanden van 2015 zijn de resultaten als volgt. Op 379 aansluitpunten van de klanten van het VEB was de totale boete over deze vier maanden iets meer dan 51.000 euro, dus ongeveer €34  per aansluiting en per maand, nagenoeg verwaarloosbaar ten opzichte van de totale factuur.

Maar er zijn een aantal aansluitingen waar de kosten veel hoger zijn: de recordhouder betaalt een boete van €3.353  in deze periode of ongeveer €10.000 op jaarbasis. Voor deze klant is het aangewezen om de elektrische installatie na te kijken; meestal is het met een zeer beperkte ingreep mogelijk om de boete te vermijden. Naast deze topper zijn er nog boetes van €2.000 dalend naar €800 in deze periode, verspreid over vijf klanten.

Het VEB zal deze vijf klanten informeren over het aansluitpunt, de aangerekende boete en de mogelijke aanpak om deze boetes in de toekomst te vermijden.

Naast de opvolging van het reactief vermogen, zal het VEB daarna ook kijken naar het ‘onderschreven vermogen’: wie betaalt te veel voor de ‘vermogensterm’ op zijn factuur, is deze waarde fout of niet aangepast aan een recente wijziging? We zoeken het uit, en overleggen met onze klanten. Ook het type meter zullen we bekijken. Sommige klanten verbruiken zeer veel en hebben een maandelijks (of jaarlijks) gelezen meter. Voor deze grootste verbruikers is het zinvol om een automatische meter te plaatsen: dit is een veel nauwkeurigere meting die tegelijk de basis van energie-efficiëntie zal worden. Kortom: het VEB zoekt permanent manieren om u te helpen, en al die kleine aanpassingen maken één grote.