Hoe budgetteren?

Hoe budgetteren
Het VEB voorziet in zijn klantenportaal de mogelijkheid tot budgetraming en opvolging.

Concreet werkt dit als volgt:
 • We ramen de gehele energiefactuur, en doen dit op conservatieve wijze, wel kan u, als klant, via het klantenportaal op maandbasis dit budget opvolgen. Op die manier weet u maand na maand in welke mate u voldoende budget voorzien hebt en of u extra budget moet aanvragen dan wel kan toewijzen aan andere activiteiten. Tijdens deze budgetopvolging bekijken we alle parameters om exact te weten wat de eventuele afwijking veroorzaakt heeft. Denk dan aan volume, koude winter versus warme winter, maar ook distributie, transport, heffingen, prijs van de energie. Dit zal toelaten om altijd nauwkeuriger te gaan budgetteren: kwartaal na kwartaal, jaar na jaar.

 • Als we spreken van de gehele energiefactuur, bekijken we de prijs en het volume:
  • het volume en de spreiding doorheen het jaar op basis van historische verbruiken en de respectievelijke graaddagen;

  • voor de prijs, budgetteren we zowel de prijs van de energie, als de prijs van distributie, transport, heffingen en taksen
   • voor de prijs van de energie baseren wij ons op de Cal (langetermijnmarkt)

   • voor de prijs van de distributie, transport, heffingen en taksen baseren wij ons op de historische gegevens van de aansluiting en de aangekondigde prijzen van netbeheerder en regelgever, bijkomend suggereren we een onzekerheidsmarge van enkele % (op basis van ervaring en inzichten kan dit percentage eveneens naar boven of beneden worden bijgepast)
Deze oefening zal leiden tot een conservatief, lees ‘hoog’, budget. Op die manier zal u nooit voor onaangename verrassingen komen te staan (of de kans wordt heel klein). Natuurlijk zal de realiteit anders zijn, vandaar dat we een maandelijkse opvolging voorzien.

Budgetteren van de energie doen we op basis van de Cal, dit is de langetermijnmarkt terwijl wij aankopen op de kortetermijnmarkt. Waarom? De prijzen voor aankoop op de langetermijnmarkt zijn gekend en publiek beschikbaar. Ze geven een conservatief beeld van wat de hoogte van de prijs zal zijn op dat moment in de toekomst. En in die zin dus de ideale basis tot budgetteren.

Voor de maandelijkse opvolging wordt de facturatie als basis gebruikt. Op dat moment kennen we het exact volume dat u verbruikt heeft en aan welke prijs dit verbruik moet aangerekend worden.

Verbruikt u minder dan gebudgetteerd, dan zullen we ook minder factureren, verbruikt u meer dan gebudgetteerd, dan zullen we ook meer factureren.

Uw prijzen?
 • Prijzen van distributie, transport, heffingen en taksen zullen 1 op 1 worden doorgerekend.

 • Prijzen van energie zijn de prijzen op het moment dat u verbruikt. Voor elektriciteit zijn dit uurtarieven, wat betekent dat uw verbruik van dat uur vermenigvuldigd wordt met het tarief van dat uur. Voor aardgas hebben we dagtarieven, wat betekent dat uw verbruik gedurende de dag, vermenigvuldigd wordt met het tarief van die dag.
Wat met een maandelijks of jaarlijks gelezen meter?

Om maand- of jaarverbruiken te herleiden tot uur- of dagtarieven (respectievelijk voor elektriciteit of aardgas) maken we gebruik van het relevante ‘synthetisch lastprofiel’ (SLP). Dit profiel geeft aan wat de spreiding is van het verbruik over de maand of het jaar, van dag tot dag of in geval van elektriciteit van uur tot uur.

Op het klantenportaal vindt u een handleiding over de budgetraming- en opvolgingstool.