Joeri Reulens van OPZC Rekem getuigt

OPZC Rekem
Toen ik in 2013 startte als diensthoofd van de technisch en facilitaire diensten bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem (OPZC Rekem) werd ik geconfronteerd met een erg verouderde en energieverspillende verwarmingsinstallatie. Verschillende oude gebouwen werden vanuit een centrale stookplaats via een oud energieverspillend ondergronds warmtenet verwarmd. Het decentraliseren van de stookplaats stond al een geruime tijd op de planning maar de uitvoering ervan liet op zich wachten omdat het een erg complex dossier was.

VEB kruiste mijn pad en vervolgens kwam alles in een stroomversnelling terecht. VEB wees me de weg naar het energieprestatiecontract (EPC) met een Energy Service Company (ESCO) en trad op als facilitator van het EPC-project. De experts van VEB stonden me bij in elke fase van het proces: bij de meting en diagnose, het uitschrijven van de overheidsopdracht, de analyse van de offertes, de onderhandelingen en de implementatie.

Intussen is het contract al in zijn tweede jaar en hebben we bij de eerste afrekening in augustus 2017 de voordelen van een EPC-contract duidelijk kunnen ervaren. Het vooropgestelde resultaat zit namelijk dichtgespijkerd. In ons geval was dit een besparing van 30% op onze energiefactuur. Hoewel de ESCO er niet in slaagde om de beloofde besparingen voor de volle 100% te realiseren, had dit toch geen invloed op het financieel vooropgestelde resultaat. De energiebesparingsvergoeding die we betalen is namelijk  a rato van de effectief gerealiseerde besparingen.

De besparingen die we realiseren gebruiken we om kwalitatief betere zorg aan te bieden.

Bekijk hier een filmpje van Kanaal Z over dit project.

JOERI REULENS – Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum – 28/05/2018