Kiezen voor zonnepanelen of stroomafnameovereenkomst?

man op dak met zonnepanelen
U wil zonnepanelen op uw publieke daken of terreinen? Het lijkt evident om dan voor ons aanbod ‘zonnepanelen’ te kiezen. Maar misschien bent u beter af met onze dienst ‘stroomafnameovereenkomst’. Waarin verschillen beide diensten?

Als u zonnepanelen bestelt, bent u vanaf dag één eigenaar van de installatie. Daarentegen werkt een stroomafnameovereenkomst met een derdebetalerssysteem. Voor de duur van het contract is de installateur eigenaar van de PV-installatie, nadien zijn de installatie en de opbrengsten voor u. Ideaal als u een beperkt budget heeft. U betaalt immers de investering terug via de meeropbrengsten van de PV-installatie, die rechtstreeks voor de installateur zijn. Zelf betaalt u tijdens de contractduur een vastgelegde prijs voor uw energie.

Een andere overweging is of u burgers wil betrekken bij het project. Door burgers te betrekken creëert u meer draagvlak voor uw project. Bovendien biedt u zo burgers die zelf geen eigen zonnepanelen kunnen leggen, de mogelijkheid om mee van de baten te genieten van de energietransitie. Onze raamovereenkomst voor een stroomafnameovereenkomst voorziet de mogelijkheid voor burgerparticipatie.
 
  Zonnepanelen Stroomafnameovereenkomst
Budget Eigen budget nodig Geen budget nodig
Eigendom Onmiddellijk van u Na contractduur van u
Opbrengsten Onmiddellijk van u Na contractduur van u
Burgerparticipatie Nee Mogelijk
 
Volg de flowchart om te zien wat de beste keuze is voor u:


Klik hier voor meer info over onze zonnepanelen.
Klik hier voor meer info over onze stroomafnameovereenkomst.