06.02.19

Klimaatdoelstellingen centrale rol in nieuwe samenwerkingsovereenkomst

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en het VEB legt het strategisch kader voor de komende vijf jaar vast. Daarin zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen. Zo komt het behalen van de klimaatdoelstellingen sterker naar voor en zullen energiedatabank Terra en een energiekennisnetwerk verder uitgebouwd worden. Dat moet leiden tot een groter bewustzijn en daadkracht binnen de Vlaamse overheid.

De rol van VEB in de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid wordt bekrachtigd in de missie:  “VEB ontzorgt de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer en ondersteunt in het bereiken van de klimaatdoelstellingen”.

Frederik Hindryckx, CEO: “VEB wil een katalysator zijn om de klimaatdoelstellingen van de brede publieke sector te realiseren. We zijn heel verheugd dat deze rol bevestigd wordt in deze samenwerkingsovereenkomst. De startupfase ligt ondertussen achter ons en we staan klaar om er werk van te maken!”

VEB zal zijn werking verder ontwikkelen op basis van de volgende vier pijlers:
  1. Energie-efficiëntie: VEB is nu al trekker van het Vlaams Actieplan Energie-efficiëntie en enkele grootschalige programma’s voornamelijk in de zorgsector (doorlichting van 1.000 gebouwen en ondersteuning bij de implementatie van de maatregelen). VEB heeft al mooie realisaties bereikt met energieprestatiecontracten en overige energiediensten. Het aanbod aan diensten wordt verder uitgebreid. In het kader van zijn kerntaak kan VEB investeren en innovatie ondersteunen.

  2. Energielevering: Sinds eind 2016 werd het volume meer dan verviervoudigd tot 1620 GWh voor elektriciteit en verachtvoudigd tot 3315 GWh voor aardgas. De klantenbasis werd sterk verbreed met een ruime portefeuille van lokale besturen en entiteiten uit de zorgsector, onderwijs, sociale huisvesting, … en zal de nodige aandacht blijven krijgen.

  3. Energiedata: Het dataplatform TERRA dient niet enkel voor rapportering en budgettering, maar zal ook meer en meer een rol spelen in het bewustmaken en het nemen van concrete actie in het kader van energiebesparing.

  4. Energienetwerk: Het Energienetwerk richt zich op het wegwerken van kennisbarrières en koudwatervrees door bewezen technieken te delen en onder de aandacht te brengen.  
Voogdijminister Muyters: “VEB biedt vandaag al een hele waaier aan energiediensten aan, maar veel publieke diensten botsen in de praktijk nog op allerlei drempels: gebrek aan middelen, specifieke kennis, mankracht, enzovoort.  In  deze overeenkomst geven we VEB meer slagkracht om de hindernissen voor energiebesparing weg te nemen. Het VEB moet binnen de Vlaamse overheid zowel de gangmaker als facilitator worden van een energiezuiniger beleid.”