Marc De Clercq nieuwe voorzitter Vlaams EnergieBedrijf

raad van bestuur met aftredend voorzitter Bart Huybrechts
De Vlaamse regering draagt Marc De Clercvoor als nieuwe voorzitter voor het Vlaams EnergieBedrijf. Hij volgt daarmee Bart Huybrechts op, die de rol de afgelopen vijf jaar opnam.  
 
Een nieuwe Vlaamse regering betekent ook een nieuwe voorzitter voor het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), een private EVA van de Vlaamse overheid. De keuze viel op Marc De Clercq, ere-vicerector Universiteit Gent.  
 
Marc De Clercq was indertijd de eerste economist die doctoreerde met een proefschrift over de economie van het milieubeleid. Vanaf 1997 had hij de leiding over meer dan 30 onderzoeksprogramma’s inzake milieueconomie en milieubeleid. De missie van het VEB om de klimaatdoelstellingen van de publieke sector te realiseren, zit hem dus als gegoten. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring met raden van bestuur. Hij zetelde onder andere in die van de VRT, VIB, VLIR en UGent. 
 
Bart Huybrechts (in het midden op de headerfoto) blikt tevreden terug op zijn voorzitterschap van mei 2015 tot nu. Bij zijn benoeming stond het VEB nog in zijn kinderschoenen. Vanaf januari 2015 beleverde het VEB de eerste overheidsentiteiten met groene elektriciteit en aardgas. Verder trof het VEB de voorbereidingen voor het eerste energieprestatiecontract in de publieke sectorOnder zijn voorzitterschap ging het VEB van een start-up naar een scale-up. Intussen is het VEB een veertigtal collega’s rijker en staat er een gevuld schap met energiebesparende en -opwekkende maatregelen. 
 
Bart Huybrechts: 
Voor mij als ondernemer was het VEB voorzitten ontzettend uitdagend en leerrijk. Vergeet het beeld van een overheidsbedrijf en stel je een echte start-up rollercoaster voorAls raad van bestuur was het hands-on mee bouwen van een idee en één product naar wat er nu staat Het werkveld energie en klimaat is continu in verandering, en het VEB is klaar voor die dynamiek. Ik blik dan ook tevreden en dankbaar terug, en wens mijn opvolger Marc en het team veel succes.
 
Marc De Clercq: 
Ik ben verheugd om mee mijn schouders te zetten onder de klimaatdoelstellingen van de publieke sector. Er is nog een hele weg te gaan. Ik geloof erg dat de regisseursrol van het VEB hierin het verschil kan maken.