Meer inzicht in je energieprojecten met Masterplan Energie en Terra

patrimonium verduurzamen door Masterplan Energie
Heb je een groot aantal gebouwen, en wil je deze klaarstomen voor 2050? Maar je weet niet goed waar te beginnen, je mist het globaal kader? Dan is een Masterplan Energie iets voor jou. Onze experten loodsen je door de patrimoniumanalyse, energiescans en uitvoering, en dit binnen een werkbaar tijds- en financieel kader.

We breiden momenteel de rapportagemogelijkheden binnen Terra verder uit om dit Masterplan Energie nog meer te visualiseren. Met het dynamisch actieplan kan je de investeringen en maatregelen van je volledige gebouwenpatrimonium samen bekijken.

Hieronder een voorbeeldje van een grafiek binnen dit dynamisch actieplan. De grafiek toont wat de investering is, en hoe die terugverdiend wordt rekening houdend met verschillende scenario’s. In dit voorbeeld is de totale investering dus terugverdiend in 2031.

grafiek investeringskost terugverdientijd
Verschillende overheidsdiensten zetten al proactief hun eerste stappen richting 2050 met een Masterplan Energie.

Ivan Bruggeman van de Rand: “We willen zes van onze gemeenschapscentra grondig renoveren. Voor de planning en uitvoering doen we beroep op het Masterplan Energie van het VEB. Zo nemen we trefzeker de juiste actie op het juiste moment, en worden we doorheen het volledige traject ondersteund.”

Steven Dessein van Plantentuin Meise: “Als plantentuin staan we voor een dubbele uitdaging. Enerzijds willen we onze plantenrijkdom bewaren. Anderzijds streven we naar klimaatneutraliteit tegen 2050. We maken nu gebruik van het Masterplan Energie van het VEB, dat ons een duidelijk kader geeft voor onze energiebesparingen. Zo zijn we zekerder dat we onze vooropgestelde doelstelling behalen."

Contacteer ons als je interesse hebt in een Masterplan Energie