Nieuwe energieleverancier nodig? Het VEB is er voor jou!

concept groene elektriciteit
Zoek je een nieuwe energieleverancier voor jouw organisatie of openbare instelling? Kies dan voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor je groene elektriciteit en aardgas. Je moet dan zelf geen aanbesteding in de markt zetten en bent toch in regel met de wet overheidsopdrachten. Je hebt aan het VEB een transparante en dynamische partner, die jou ontzorgt van A tot Z en er alles aan doet om jouw energiekost te verminderen. 
 

Kosten en tijd besparen

Onze klanten zijn enkel publieke diensten zoals jouw organisatie. Jaarlijks zorgen we voor een grote besparing voor onze klanten. Door onze aankoopstrategie enerzijds, en door digitale en efficiëntere facturatie anderzijds. 
 
Jouw energiekost omvat niet enkel de prijs voor je elektriciteit en aardgas. Door in zee te gaan met het VEB bespaar je tijd en dus ook geld op de aankoopprocedure. Ons Business Support Team bekijkt voor de start van de leveringsperiode samen met jou of de facturatieniveaus eenvoudiger kunnen. Hoe minder administratieve rompslomp, hoe beter!
 

Transparant en kostendekkend

We werken kostendekkend, niet meer dan dat. Alhoewel het VEB naast een privaat extern verzelfstandigd agentschap van de overheid ook een NV is, en dus geen subsidies ontvangt, streeft het VEB geen winst na voor energielevering. We rekenen enkel één op één de kosten door.
 

Wat krijg je hiervoor?

Op ons klantenportaal krijg je tot in detail inzicht in al je verbruiks- en facturatiegegevens. In mei en september helpen we je met jouw begrotingsopmaak, en geven we inzicht in jouw energiebudget voor het komende jaar. Alle klantensuggesties worden opgenomen met onze stuurgroep, die bestaat uit publieke diensten zoals jouw organisatie. We treden continu in dialoog met jou, onze dienstverlening wordt telkens uitgebreid op basis van jouw behoeften en vragen. Zo is onze dienstverlening optimaal aangepast aan jouw specifieke behoeften.


Klik hier voor meer informatie over onze energielevering

Ja, contacteer me over energielevering via het VEB