Prijzen garanties van oorsprong stijgen

De garanties van oorsprong (GVO) zijn bewijsstukken waarmee men de afkomst van hernieuwbare energie kan bewijzen. De aankoop van GVO’s is een keuze voor groene energie, het is geen verplichting. VEB levert enkel groene elektriciteit, en dient bijgevolg voor elke geleverde hoeveelheid energie (MWh) één GVO aankopen.
 
De GVO’s zijn verschillend van de groene stroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtkoppeling certificaten (WKC). De GSC en WKC zijn een verplichting vanuit de overheid waaraan elke leverancier moet voldoen, en dewelke worden doorgerekend aan de klant. Klik hier voor meer uitleg hoe we de certificaten aankopen.
 
Vroeger schommelden de GVO-prijzen rond de 0,10 EUR/MWh à 0,40 EUR/MWh en bleven deze prijzen relatief stabiel. Sinds januari 2018 zien we echter een sterke stijging van de GVO-prijzen.  Van ongeveer 1,00 EUR/MWh voor de levering in 2018 naar 2,20 EUR/MWh tot zelfs 5,00 EUR/MWh periode 2019 en 2020.
 
De redenen achter deze stijging zijn fundamenteel: de Europese regelgeving is gewijzigd – bepaalde dubbeltellingen worden niet meer toegelaten – waardoor het aanbod aan GVO’s is verminderd. Daarbij is de vraag naar GVO’s uit Nederland en Duitsland sterk gestegen. In beide landen wil men hun energieverbruik vergroenen en dienen zij hiervoor GVO’s voor aan te kopen. In Nederland werd er bovendien het systeem van “full disclosure” ingevoerd, waardoor zowel hernieuwbare, als fossiele en nucleaire energie moet worden gecertificeerd met GVO’s. Al deze situaties resulteren vervolgens in een verhoging van de prijs.
 
VEB heeft hiermee rekening gehouden bij de opmaak van de budgetraming voor zijn klanten. Zo komen zij het komende jaar niet voor verrassingen te staan.