Profiteer mee van de lage energieprijzen

energiemarkt groene elektriciteit prijs
Corona heeft uiteraard ook een aanzienlijke impact op de energieprijzen. De energieprijzen staan op de energiemarkten op dit moment historisch laag. Dat zal je zeker merken aan je komende energiefactuur.
 

Momenteel laagste prijs in de markt

Als klant van het VEB moet je niets doen om te profiteren van deze lage prijzen. Klanten van het VEB betalen standaard de spotprijs, de prijs op de zogenaamde kortetermijnmarkt. Dat wil zeggen dat je altijd de actuele prijs betaalt voor elektriciteit (prijs per uur) en aardgas (prijs per dag), dus de prijs van het moment.
Deze energieprijzen staan vandaag historisch laag. Bijgevolg profiteer je automatisch mee van deze lage prijzen. Slaap dus op je twee oren, je kan momenteel geen lagere prijs betalen in de markt dan de spotprijs zoals bij het VEB.

 


Enkele cijfers

Voor de coronamaatregelen was de dagprijs gemiddeld 32,66 euro voor elektriciteit en 10,23 euro voor aardgas. Tijdens de maatregelen is de dagprijs gezakt naar 20,36 euro voor elektriciteit en 8,62 euro voor aardgas. Op enkele momenten (op 22 en 29 maart) waren er zelfs negatieve prijzen voor elektriciteit, door een overaanbod aan hernieuwbare energie en te weinig vraag naar elektriciteit.
 

Hoe komt dit?

Verschillende factoren kunnen het overaanbod van elektriciteit en aardgas mee helpen verklaren:
  • In het algemeen is de vraag naar elektriciteit en aardgas met 15% gedaald. Daarnaast is er veel aanbod vanuit hernieuwbare energiebronnen (zon en windproductie). Om niet nog meer overaanbod te creëren, zijn sommige windmolenparken stilgelegd.
  • Rusland en Saoudi-Arabië wilden ook hun olieproductie niet verminderen, wat de discrepantie tussen vraag en aanbod, en dus mee de lagere prijzen verklaart. Er worden pogingen gedaan om de productie te verminderen, doch zien we deze effecten niet op de internationale energieprijzen.  
  • De warme wintermaanden deden de vraag naar aardgas ook dalen.


Continue dienstverlening

Woelige tijden dus, zowel in ons eigen leven als op de energiemarkt. Maar je kan op beide oren slapen. De levering van groene elektriciteit en aardgas is gewaarborgd: zowel wij als de netbeheerders zorgen voor de continuïteit van de energielevering. Onze Bussiness Support dienst blijft even bereikbaar als anders: elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17u. Bel +32 2 421 32 00 of mail business@veb.be.


Je zit dus goed bij het VEB!

Heb je meer vragen? Contacteer zeker je klantverantwoordelijke of het VEB.

Vraag naar meer informatie over onze dienst elektriciteit en aardgas