Samen op weg naar 2030

Op 7 februari organiseerde VEB een symposium ‘Op weg naar 2030’ om beslissingsnemers in de publieke sector een duwtje in de rug te geven richting de klimaatdoelstellingen voor 2030. 120 geïnteresseerden schreven zich hiervoor in.

De avond werd in gang getrokken met een ‘augmented reality energietour’ doorheen het VAC Herman Teirlinck. Via een app kon je door de muren zien of werd anders eerder abstracte informatie over energiebesparende technieken visueel ondersteund.

adiabatische koeling in augmented reality

Energiespecialist VEB voorziet extra uitleg bij Energy Tour

Vervolgens lichtte onze Algemeen Directeur Frederik Hindryckx onze diensten toe, met extra aandacht voor de nieuwe platforms VEB2030 en EnergieNetwerk.

Introductie door Algemeen Directeur Frederik Hindryckx

Ivan De Boom van VIPA lichtte het klimaatplan van zorg en welzijn toe, waarbij VEB een ondersteunende rol speelt. Zorginstellingen krijgen een gratis potentieelscan oftewel ‘energieprestatiediagnose’. Uit deze diagnose volgt een dynamisch 5-jaren actieplan met de energiebesparende maatregelen in volgorde van belangrijkheid en uitvoering.

Ivan De Boom van VIPA over klimaatengagementen zorgsector

Andy Deacon van Climate Alliance wees op de voordelen van energieprestatiecontracten (EPC). Hierbij heeft u geen investeringsbudget nodig: u betaalt de maatregelen met (een deel van) de energiewinst die u erdoor boekt. Na de duur van het contract, typisch 10 jaar, is de energiewinst uiteraard voor u. Bovendien wordt de dienstverlener oftewel Energy Services Company (ESCO) een bepaalde energiebesparing opgelegd: wordt die voor een bepaalde periode niet gehaald, dan betaalt de ESCO een ‘boete’. VEB zette als eerste succesvol een EPC in de markt voor publieke diensten.

Andy Deacon beantwoordt vraag uit publiek

De Vlaamse Minister van Energie, Bart Tommelein, mocht ook niet ontbreken op deze avond. Was het publiek nog niet overtuigd na de praktijkvoorbeelden, dan kreeg het van de minister nog eens een motiverende speech over energie besparen.

Minister Tommelein speech op VEB event 'Op weg naar 2030'

Ten slotte mocht de minister de ‘Award voor beste daler’ overhandigen. De eer kwam toe aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij doen het voorlopig het beste in de ‘VEB2030’: de index die laat zien hoe goed de publieke diensten hun energieverbruik doen dalen tegenover 2015. Michelinne Van Den Langenbergh nam deze award in ontvangst voor VMM. Ze getuigde hoe hun organisatie in eigen rangen de milieuimpact trachtte te beperken, en dat het Actieplan Energie-Efficiëntie van de Vlaamse overheid hier nog een extra boost aan had gegeven.

VMM wint award voor 'Beste daler'

Achteraf konden de deelnemers nog genieten van duurzame voeding van Roof Food bij een biobiertje of -wijntje.

Duurzame walking dinner door Roof Food

receptie