VEB expert in metingen en verificaties

certificaat IPMVP
We blijven bij het VEB inzetten op de expertise van onze medewerkers, om u te ontzorgen. Die expertise zetten we in om bijvoorbeeld de bestekken goed op te stellen en aan kwaliteitsbewaking te doen. In dit kader behaalde recent een van onze Projectleiders Energie-Efficiëntie, Karl Lauwers, zijn certificaat in IPMVP. Dat staat voor International Performance Measurement and Verification Protocol.

Karl LauwersKarl Lauwers: “IPMVP is een manier om aan metingen en verificatie (M&V) te doen. Zowel vóór de energiebesparing als erna speelt dit protocol een belangrijke rol. Als we bijvoorbeeld een energieprestatiecontract opstarten, bepalen we de basislijn van het energieverbruik bij de klant. Daarbij wordt rekening gehouden met externe factoren zoals het weer, daar corrigeren we op. Bij een EPC garandeert een Energy Services Company (ESCO) een bepaalde energiebesparing, bijvoorbeeld 20%. Met IPMVP kunnen we op een objectieve manier controleren of die besparing behaald is.”

Op vastgelegde tijdstippen worden de besparingen geverifieerd en waar nodig worden correcties toegevoegd. Bij deze controlemomenten wordt ook vastgesteld of de ESCO een bonus ontvangt of een malus dient te betalen. Het VEB blijft betrokken partij, wanneer de gebouweigenaar dat wenst, om deze controlemomenten op te volgen. 

“IPMVP is een internationaal erkend protocol. Het is vanuit de Verenigde Staten opgekomen. EVO (Efficiency Valuation Organisation) brengt dergelijke beleidsinstrumenten bijeen.”

Naast Karl behaalde eerder ook zijn collega Maarten Van de Vijver dit certificaat. Karl: “Er gaan in de toekomst nog projectleiders deze opleiding volgen. We merken dat het steeds belangrijker wordt.”

“IPMVP dient trouwens niet enkel voor bij EPC’s. De opleiding was bijvoorbeeld in Londen, en ik was de enige Belg die deelnam. Je zag dat ze in veel landen nog niet vertrouwd waren met EPC, maar dat ze het protocol toepasten om eenvoudige energiebesparende maatregelen op te volgen. Binnen het VEB gebruiken we het dus op heden vooral bij EPC omdat daar een energiebesparing wordt gegarandeerd, maar je zou het dus perfect kunnen toepassen bij alle energiebesparende maatregelen. Bij een EPC is het bepalen van de basislijn wel veel belangrijker, voor een individuele maatregel kan je wel een vereenvoudiging maken van die basislijn, wat tijd bespaart.”

U ziet het, neemt u nu of in de toekomst een energieprestatiecontract bij ons af, staan onze experten u zeker graag bij om uw besparingen te verifiëren als u dat wenst.

Klik hier voor meer informatie over energieprestatiecontracten.

Bekijk hier heel ons team.