VEB naar een brede sectorondersteuning

sectoren
Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) begeleidt publieke diensten naar een efficiënter energiebeheer. We zien binnen onze dienst Energie-Efficiëntie een verschuiving van kleinere projecten naar de begeleiding van grotere energieprojecten in het kader van klimaatplannen. Het VEB blijft beide doen, maar bouwt volop aan de infrastructuur om dè energiepartner te worden voor al uw overkoepelende energienoden.

Het eerste project van die orde voeren we uit voor de zorg- en welzijnssector. Minister van welzijn Jo Vandeurzen: “Tot op vandaag hebben onze koepelorganisaties en hun leden al bewezen dat complexe zorg- en welzijnsuitdagingen met warme menselijkheid én efficiënt aangepakt kunnen worden. De generaties van de toekomst rekenen op ons om die goede zorgen ook na 2050 nog aan te aanbieden. Ik ben dan ook verheugd om samen met de acht koepelorganisaties van onze sector, de leidend ambtenaar van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Vlaams Energiebedrijf de klimaatverandering mee onder handen te nemen. Hiervoor ondertekenden we begin dit jaar 13 concrete engagementen die de sector op weg helpen naar een duurzame en zorgzame toekomst. We zijn blij dat het VEB hierbij ook voor onze sector een faciliterende rol opneemt.”

Karine Moykens,  Secretaris-Generaal van Departement Welzijn, voegt daar aan toe: “’We willen in de zorgsector met het beschikbare budget van het klimaatfonds een zo groot mogelijk effect teweeg brengen. Daartoe proberen we alle mogelijk hindernissen weg te werken die de implementatie van energiebesparende maatregelen in de weg kunnen staan. Door hun faciliterende diensten en hun expertise hebben we bij het VEB dan ook een goede partner gevonden om onze voorzieningen hierbij maximaal te ontzorgen. Dankzij de gratis energieprestatiediagnoses op maat krijgen we alvast per gebouw een goed beeld van alle mogelijke energiebesparende maatregelen. Een voorziening maakt na de diagnose daarenboven kans op extra financiële ondersteuning van VIPA voor maatregelen die anders maar moeilijk uitgevoerd zouden geraken, ondanks grote potentiële CO2-besparingen. Het klimaatthema ligt ons nauw aan het hart, evenals gezonde gebouwen. In onze ogen gaan klimaat en gezondheid dan ook hand in hand.”

VEB neemt alle vragen, bestellingen en opvolging op zich. Na uitvoering van de potentieelscans buigt VEB zich over de resultaten en biedt het de voorzieningen een handig actieplan aan, met ruimte voor flexibiliteit. Voor de maatregelen die uit de scan komen, biedt het VEB vrijblijvend de gepaste oplossingen aan. Door de groepering van maatregelen voor verschillende organisaties, kan het VEB gunstige prijzen krijgen voor zijn bestekken.

Naast het project in de welzijnssector, is het VEB volop bezig met een zonnepanelenproject voor Onderwijs, en heeft het VEB de opdracht gekregen om ook de sociale huisvestingsmaatschappijen te ontzorgen in hun vraag naar zonnepanelen.

Het efficiëntieportaal dat we voor deze projecten ontwikkelden, stoelt op de grotere databank ‘Terra’, en kan naast aanvraagportaal dienst doen als opvolgingsportaal voor de implementatie van energiebesparende maatregelen en de effectieve energiebesparingen.

Wilt u ook uw klimaatplan realiseren met behulp van het VEB? Contacteer ons.

Klik hier voor alle informatie over ons aanbod voor de zorg- en welzijnssector.