Wat is de rol van de bevoorrader?

koorddanser
We leveren energie aan publieke diensten. Maar de aankoop van die energie doen we niet zelf. Terwijl we dit wel mogen doen. Vanwaar onze keuze, en wat doet onze bevoorrader precies voor ons?

Voor de start van onze dienst energielevering legden we de verschillende opties naast elkaar. We besloten om enkel rechtstreeks op de groothandelsmarkt aan te kopen als dat goedkoper was dan het uit te besteden. Ter voorbereiding van het bestek consulteerden we de markt, zowel de grote als kleine leveranciers, zodat alle spelers een correcte kans zouden krijgen om aan te bieden. Deze marktbevraging heeft geresulteerd in onze open en flexibele aanpak. Door de scherpe prijzen die we ontvingen, oordeelden we dat werken met een bevoorrader op dat moment de beste optie was.

Ons bestek is telkens voor twee jaar, dus een eerste keer voor 2015 en 2016, en vorig najaar hebben we een nieuw bestek in de markt gezet voor bevoorrading voor 2017 en 2018. Gezien we in 2017-2018 een belangrijke groei verwachten die we niet voorzien hadden op het moment dat we het bestek in de markt gezet hebben voor 2017-2018, hebben we recent een bijkomend bestek voor 2017-2018 in de markt gezet. Als bij een volgend bestek blijkt dat er geen conforme of competitieve offertes binnenkomen, kunnen we alsnog zelf de groothandelsmarkt op.

Wat houdt dat nu in, aankopen op de groothandelsmarkt?

De injectie en afname van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn op het net. Als er geen evenwicht is, kan de netspanning variëren, de frequentie veranderen en uiteindelijk zelfs de stroom uitvallen.

Voor elektriciteit is de rol van bevoorrader of evenwichtsverantwoordelijke essentieel. Hij verzamelt alle gegevens over injectie en afname van een klantenportefeuille. Op basis van deze vooruitzichten zal hij een dag op voorhand (n-1) de volgende dag (n) ‘voorspellen’. Die vooruitzichten geeft hij door aan Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, die daardoor de verwachte belasting van het net kent. Rekening houdend met de vraag, dus de hoeveelheid elektriciteit die de klanten netto zullen afnemen, de elektriciteit die hij daags nadien zal produceren (in het geval hij ook elektriciteit produceert), de elektriciteit die hij al aangekocht heeft voor die dag, zal hij eventueel bijkomende elektriciteit op de korte termijn aankopen. Een dag later (n +1) wijst de bevoorrader vervolgens de aangekochte elektriciteit toe aan de verschillende gebruikers.

Voor aardgas is de bevrachter of vervoernetgebruiker de tegenhanger van de evenwichtsverantwoordelijke voor elektriciteit. Hij houdt het verbruik en de aanvoer van aardgas in evenwicht, met andere woorden vraag en aanbod. De vervoernetgebruiker bepaalt de verbruiksprognoses, aankoop en toekenningen en werkt hiervoor samen met Fluxys, de gastransportnetbeheerder.

U ziet het: er komt wel wat bij kijken. Wij zijn tevreden dat we een goede bevoorrader hebben. Ondertussen concentreren wij ons op onze toegevoegde waarden voor onze leveringsklanten: ontzorging bij facturatie, beter in kaart brengen van patrimonium, budgetadvies, het bieden van een eenvoudige instap, waarschuwen bij vermijdbare kosten en dergelijke. Uw energie, onze zorg.