Wat doet onze proces- en innovatiebeheerder?

procesbeheer
Regelmatig geven we u meer inzicht in de functie-inhoud van onze medewerkers. Deze maand is Maarten aan de beurt. Hij is onze proces- en innovatiebeheerder. Wat houdt dat in?

Maartens functie-inhoud is flexibel en veranderlijk, omdat een opstartende activiteit andere noden heeft dan een activiteit met jaren op de teller, en het VEB actief zoekt naar verbetering.

Bij zijn aanwerving hield Maarten zich vooral bezig met contractbeheer en projectopvolging: ging de bouw en fasering van ons klantenbeheersysteem zoals gepland? Ook bij de gefaseerde oplevering van het nieuwe klantenportaal is hij nauw betrokken.

In parallel bekijkt hij hoe onze interne processen verlopen, en waar deze nog beter en efficiënter kunnen.

Daarnaast wordt hij  ook een deskundige in het schrijven van bestekken en beoordelen van offertes: alles wat bevoorrading en operaties, raamovereenkomst energiecertificaten en de bouw van het klantenbeheersysteem en -portaal betreft, gaat door zijn handen .
Het innovatieve stuk van zijn functie is uiteraard het minst vast omlijnd. De voorbije jaren stond Maarten bijvoorbeeld aan de basis van onze budgetmodule.

U ziet het: overal waar de dienst energielevering een helikopterblik nodig heeft, komt Maarten in zicht.