Wat is een Energy Supply Contract?

zonnepanelen
Een 'Energy Supply Contract' is voor velen onder u wellicht een nieuwe term. Wat is het precies, en wat is het verschil met gewoon zonnepanelen aankopen, of met een energieprestatiecontract (EPC)? 
 
Een ESC werkt met derdepartijfinanciering. ESC is dus voornamelijk een handige financiële oplossing voor uw investeringen in hernieuwbare energieproductie.  
 
U betaalt aan de ESCO (dienstenleverancier) een maandelijks bedrag dat nooit hoger is dan uw huidige elektriciteitsfactuur. Zo betaalt u in delen uw zonnepanelen – of andere vormen van hernieuwbare energieproductie – af, na afloop van het contract is de installatie en alle winst voor u. 
 
U heeft dus geen investeringsbudget nodig!  
 
Dat heeft ESC gemeen met EPC. Ook daarbij betaalt u de investeringen in stukjes af, waarbij u nooit meer betaalt dan voorheen.  
 
Waar u, als u los zonnepanelen bestelt, gewoon in één keer betaalt voor de installatie, betaalt u bij een ESC gaandeweg met de opbrengsten van de installatie. De opbrengsten gaan de eerste periode dus naar de ESCO, tot uw installatie bekostigd is. 
 
Essentieel hierbij is dat de ESCO ook instaat voor de goede werking en gegarandeerde prestatie van de installatie. Het operationeel risico ligt dus volledig bij de ESCO. 
 
Samengevat: 
 
schema ESC

Het project Mechelen Zonneklaar waarvoor VEB het bestek voorzag, maakt al gebruik van dit principe. Alle Mechelse bedrijven kunnen via het VEB Portaal Energie-Efficiëntie hun zonnepanelen via ESC bestellen.

Wilt u ook een grootschalig project met ESC opzetten? Contacteer ons.

Een breder raamcontract voor ESC volgt. Hou onze website en nieuwsbrieven in het oog.