Wat onthouden we van onze klantendag 2016?

vlag VEB en toren Technopolis
Op 13 oktober trokken we voor de tweede editie van onze klantendag naar Technopolis Mechelen. De uitgelezen plek om het leerrijke aan het aangename te koppelen. Bovendien is Technopolis zelf klant bij het VEB voor hun quickscan.

In de voormiddag konden de klanten hun technische kennis verbreden, gaande van ledverlichting, over ‘schatting op schatting’, tot het flexibele energienet. De namiddag richtte zich meer op de beslissers en beleidsmakers, met enkele plenaire sessies over de uitdagingen in energie-efficiëntie en mogelijke transitiepistes. Doorheen de dag kon je ook kiezen voor een ontspannend intermezzo: een parcours langs energiegerelateerde vragen en proefjes in Technopolis.

Ik schoof mee aan bij de meest gekozen sessies, en kreeg zo een staalkaart van actuele energiethema’s voorgeschoteld.

Van Catherine Lootens van Groenlicht Vlaanderen leerden we alles over de evoluties binnen led. Wie energie-efficiënter wilt zijn, kiest voor led: led geeft een hoog rendement, een laag verbruik en heeft een lange levensduur. In vergelijking met klassieke TL-lampen, kan je met led tot 70% besparen.

Mijn collega’s Tom, Serge en Iris namen ons mee in de actualiteit en toekomst van de energiefactuur. Hoe de distributienettarieven meer richting capaciteitstarief evolueren bijvoorbeeld. Door een betere benutting van de correct gekozen aansluitingscapaciteit kent het net veel minder pieken, dat maakt het net gezonder. In veel omringende landen is het al langer (gedeeltelijk) zo. Nog over de nettarieven: waarom is het zo cruciaal om meterstanden door te geven? Door de nieuwe regelgeving van schatting (boven)op schatting betaalt u anders meer dan nodig. Ten slotte gaf Iris aan welke negatieve gevolgen een ‘mystery swich’ voor u kan hebben – ook hier speelt tijdig correcte informatie doorgeven een belangrijke rol.

Heidi Lenaerts van Smart Grid Flanders wierp een blik op de toekomst van het energienet. Naast de traditionele energieproductie kennen we meer en meer decentrale productie, denk dan aan zonnepanelen, windmolens en andere. Mooi en wel, maar hoe houd je het systeem in evenwicht? De spanning op het net moet 50 Hertz blijven. Een oplossing zou flexibiliteit bij de afnemers kunnen zijn. Waarbij bijvoorbeeld een huishoudtoestel aanslaat van zodra er een stijging is van het aanbod aan elektriciteit of afslaat bij een tekort.

Naast nieuwe inzichten was er ook ruimte voor praktijkvoorbeelden. Vlaams EnergieBedrijf heeft bij Technopolis een quickscan laten uitvoeren. Voordeel van dat type audit is dat het sneller en goedkoper kan omdat je enkel op de probleemgebieden ingaat, niet op het volledige plaatje. Wist je trouwens dat je enkel en alleen door het gebouwbeheersysteem te optimaliseren 10 tot 15 % winst kan halen?

In de namiddag konden onze klanten zich laten inspireren door enkele ‘early movers’ en een energiespecialist vanuit de regering.

Alain Caytan van VDAB beet de spits af. VDAB draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en past dat toe op energie-efficiëntie, mobiliteit en bedrijfscultuur. Laat dat ook de drie onderdelen van het klimaatactieplan voor de Vlaamse overheid zijn. VDAB schaart zich dus achter dit plan, maar heeft ook enkele kritische bedenkingen. Voor een organisatie als VDAB die al veel efficiëntiewerken heeft uitgevoerd, is verder zakken in energieverbruik moeilijker dan voor organisaties die nog moeten beginnen. Verder verandert bij de VDAB een gebouw wel eens van functie: een bepaalde opleiding kan minder of meer energie-intensief zijn, wat dus een weerslag heeft op het verbruik. Met dergelijke parameters moet rekening gehouden worden.

Het Facilitair Bedrijf heeft ‘meten is weten’ als leuze. Submetering is een belangrijke eerste stap als je de oorzaak van energieverlies wilt achterhalen, één meter voor een heel gebouw geeft je meestal onvoldoende info. Nog wat tips van Frank Geets: stoot de energieverslindende gebouwen af, begin met het eenvoudig op te lossen ‘laaghangend fruit’, zoals verwarming en ventilatie buiten kantooruren en hou als je projecten opzet zeker rekening met de terugverdientijd van de investeringen.

Wat verder weg van energiebeheer van gebouwen, was de uiteenzetting van De Lijn over hun transitie naar elektrische bussen. Toch viel daar ook zeker inspiratie te halen. Ik onthoud bijvoorbeeld de transitie van een aanbodgestuurd model naar een vraaggestuurd model, een denkpiste die je bij energielevering ook terugvindt. Verder was de link naar de eindklant ook interessant om mee te nemen: de duurdere investeringskost mag niet ten koste gaan van de dienstverlening.

Om te eindigen wierp energiespecialist Andries Gryffroy een blik op de toekomst. Hij wist de juiste vragen te stellen: hoe gaan we in de toekomst leven, en hoe gaan we dit realiseren? De rigiditeit van de overheid ziet hij als een groot struikelblok, we moeten naar manieren zoeken om beter op een flexibelere energiemarkt in te spelen.

We gaven doorheen de dag vooral klanten en marktspelers een forum, maar weet dat het Vlaams EnergieBedrijf hard werkt om u vanaf 2017 nog meer te ontzorgen, in elk van de elementen die op de klantendag aan bod kwamen. Voor quickscan, relighting en vraagsturing lopen er proefprojecten. Energieprestatiecontracten faciliteren we al. Ook het dataproject Terra biedt in de nabije toekomst heel wat mogelijkheden op het vlak van rapportering en benchmarking.