Wijzigingen distributietarieven Brussel vanaf 2020

Brugel header
De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20% van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent. Met andere woorden, dit deel wordt voor de Brusselse afnemers vanaf 2020 berekend op basis van aansluitvermogen in plaats van verbruikte kilowatturen.

Wat betekent dit concreet voor onze Brussels klanten?

Check uw aansluitvermogen. Als dit hoger is dan wat u werkelijk nodig heeft, laat u dit best verlagen. Contacteer uw distributienetbeheerder Sibelga voor meer info.

Bij de afnemers van het middenspanningsnet wordt de plafondprijs afgeschaft. Sommige van deze maatregelen zullen in 2020 van kracht worden terwijl andere, die een grote impact op bepaalde netgebruikers kunnen hebben, geleidelijk aan zullen worden ingevoerd (tot in 2029) om een abrupte stijging van de tarieven te vermijden. Brugel heeft de netbeheerder om gepersonaliseerde informatie verzocht over de afnemers die het sterkst door deze maatregelen worden beïnvloed.

Verder wordt injecteren op het net ontmoedigt en zelfverbruik aangemoedigd: het injectietarief wordt niet langer toegepast en de compensatie wordt afgeschaft.