Zijn zonnepanelen anno 2021 nog rendabel?

zonnepanelen
Het korte antwoord is ja. Lees verder voor een gedetailleerder antwoord.

Zoals je weet, verschilt de tegemoetkoming tussen kleine en grote installaties. Voor kleine installaties (tot 10 kVA) kan je via Fluvius een eenmalige subsidie bekomen, voor grotere installaties (boven 40 kVA) zijn er de projectoproepen. Voor de middelgrote installaties verandert er niets. We werkten enkele voorbeelden uit.
 

Kleine installaties, tot 10 kVA

Waar voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller werd gestreefd om het jaarverbruik op te wekken, zal vanaf 2021 het streven zijn om een kleiner deel van het jaarverbruik op te wekken, om voldoende zelfconsumptie te verkrijgen. De installaties vallen in de praktijk dus kleiner uit.

Voor een kleine organisatie die 12.000 kWh per jaar verbruikt, wordt nu bijvoorbeeld 6 kWp voorgesteld met een jaaropbrengst van circa 5.800 kWh. Dit om een zelfverbruik van minstens 50% te behalen. Dergelijke installatie kost dan circa 5.600 euro inclusief 6% btw. Er is wel nog een premie van 1.500 euro voor dit type installatie mogelijk.

Die organisatie bespaart ongeveer 725 euro per jaar op zijn energiefactuur, en krijgt 116 euro vergoeding voor de injectie (4 cent/kWh). In totaal zou de organisatie in dit voorbeeld 841 euro per jaar besparen. Opgelet: het systeem van de netbeheerder laat momenteel voor maandelijks en automatisch gelezen meters injectie nog niet toe, daarvoor is het wachten op MIG 6 in oktober 2021.

Dus een kleine PV-installatie plaatsen is zeker nog rendabel, mits voldoende zelfconsumptie. De installatiekost verdient zichzelf terug in minder dan tien jaar.
 

Grotere installaties, boven 40 kVA

Ook wanneer je een grotere installatie wil laten plaatsen, hangt de rendabiliteit af van de zelfconsumptie en de dimensionering van de installatie.

Neem het voorbeeld van een organisatie met een verbruik van 220.000 kWh op jaarbasis. Op basis van de haalbaarheidsstudie wordt bijvoorbeeld een installatie van 66 kWp voorgesteld. De zelfconsumptie zou 77% zijn. De installatie kost circa 54.000 euro inclusief 6% btw. Dit geeft een besparing van 6.000 euro per jaar door besparing op de energiefactuur en inkomsten voor de injectie.

Dus ook voor grotere installaties is een terugverdientijd onder de tien jaar nog mogelijk.
 

Gratis haalbaarheidsstudie

Als je twijfelt of zonnepanelen voor jouw organisatie rendabel zijn, geen nood: bij het VEB start je altijd eerst met een gratis haalbaarheidsstudie en ontwerpstudie. Je hoeft ook zelf geen installateurs te vergelijken of een aanbesteding te doen, dat deden wij als aankoopcentrale al voor jou.

Klik hier voor je gratis haalbaarheidsstudie