Energiedata

Wat kan het VEB voor u doen met meer gegevens?

 1. Inzicht

  Terra legt linken die er voordien niet waren. Een combinatie van energiegegevens en patrimoniumgegevens levert een schat aan informatie op waar de overheid in zijn geheel gebaat bij is. Specifiek rond energiebeheer kunnen we door datamining de projecten slim kiezen. In een geautomatiseerd rapport ziet u waar mogelijke pijnpunten voor uw infrastructuur liggen.

 2. Benchmarking

  Vergelijken met gelijkaardige verbruikers wordt eenvoudiger door Terra. Door gegevens over de grootte, ouderdom en functie van uw gebouwen te combineren met uw verbruiks- en facturatiegegevens, kunnen we zien of u verbruikt wat u zou mogen verbruiken. Is dat meer dan zou mogen, brengen we u op de hoogte en stellen u een plan van aanpak voor. We kunnen u helpen met energie-efficiëntie.

 3. Open data

  We geloven in transparantie en openbaarheid. Samen met jullie zien we meer en kunnen we meer. Uiteraard met respect voor privacy, kunnen innovatoren uit allerlei maatschappelijke segmenten aan de slag met de datasets. Waar zij opportuniteiten vinden om de energiekost te verminderen, kunnen wij u vervolgens helpen om dit binnen de wet overheidsopdrachten uit te voeren.

Meest gestelde vragen

 • Hoe moet de rapportering verlopen? Krijgen we hulp met onze inventarisatie?
  U zal jaarlijks een vooraf ingevulde en vereenvoudigde Excel ontvangen, waarin de nog ontbrekende informatie kan worden aangevuld. Naarmate er meer authentieke bronnen binnen de overheid ter beschikking komen (VEB als leverancier, Vastgoeddatabank van HFB, afnames van Eandis en Infrax), wordt de input per entiteit minimaal.
 • Gaat de dienstverlening die voortkomt uit project Terra gratis zijn?
  Project Terra heeft als doel om alle energieverbruiken van overheden in Vlaanderen in kaart te brengen. Tijdens het voorjaar van 2016 wordt de behoefteanalyse afgerond. De kostprijs van Terra ligt nog niet vast. Vanzelfsprekend proberen wij zoveel mogelijk in te zetten op elementen die een meerwaarde bieden voor overheden. Suggesties en behoeftes kunnen nog steeds doorgegeven worden. We houden u in onze nieuwsbrief op de hoogte van verdere evoluties.

Enkele van onze klanten

HFB

Wilt u ook een efficiëntere aanpak voor uw energiebeheer?

Onze medewerkers zitten vrijblijvend met u samen en geven verdere toelichting.