Relance

--- GEEN RELANCEMIDDELEN MEER BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE AANVRAGEN ---

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' diende het VEB een plan in voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Dit plan is goedgekeurd op 16 juli 2021.

Met deze relancemiddelen mochten we in de periode 2021 tot eind 2022 ter waarde van 20 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Ons Relance-aanbod viel de voorbije maanden niet in dovemansoren. Wegens de vele aanvragen, kunnen we voor nieuwe aanvragen geen Relancemiddelen meer toekennen. Ook zonder Relancemiddelen, verdienen uw investeringen zich op termijn terug. Bovendien zet u belangrijke stappen richting uw klimaatdoelstellingen.
 

Voor wie?

Volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid kunnen hierop beroep doen:
  • Centrale Vlaamse overheid
  • Onderwijs
  • Zorg en gezondheid
  • Cultuur, jeugd en media
Deze doelgroep staat meer gedetailleerd beschreven in het subsidiereglement.


Voor welke maatregelen?

De focus van de steun ligt op actie. Maar ook als je niet weet waar het meest energiebesparing te realiseren is, kan je steunmiddelen krijgen voor je energiescan(s) of -audit(s).
De steunpercentages zijn vastgelegd per type maatregel:
 
Type maatregel Procentuele steun Procentuele steun centrale Vlaamse overheid (*1,25)
Gebouwschilmaatregelen 40% 50%
Technische installaties 30% 37,5%
Groene warmte 30% 37,5%
Energiescans en -audits 20% 25%
Energieprestatiecontract 20% 25%

Aangezien de 2,5% besparingsverplichting enkel geldt voor de Vlaamse overheid wordt een hoger steunpercentage aan de Vlaamse overheid toegekend.

Je kan dus steun krijgen voor onze diensten energiescan, energieaudit, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, schrijnwerk en beglazing, relighting, verwarmen en koelen, energieopslag, warmtekrachtkoppeling, geothermie en energieprestatiecontract.

Om zoveel mogelijk entiteiten de kans te geven steun te ontvangen, hanteren we een maximumbedrag van €1.000.000 per entiteit per begrotingsjaar dat kan toegewezen worden als Relancesteun.

Aangezien we maandelijks de steunbedragen die we toekennen moeten motiveren om ze te ontvangen, kan je de steun pas krijgen nadat het volledige investeringsbedrag bekend is. We bouwen de steunaanvraag zo geautomatiseerd mogelijk in op het Portaal Energie-Efficiëntie: zolang er nog middelen beschikbaar zijn, is de Relancesteun ingecalculeerd bij de voorziene maatregelen en sectoren. Je dient wel een verklaring op eer te ondertekenen.
 

Nuttige documenten


Vraag nu je maatregel aan

 

logo relance

Hoe vul je het formulier in?

Collega Thijs loodst je in dit demofilmpje door de aanvraag van je Relancesteun. Bekijk hier hoe je correct een identificatieformulier invult.

Meest gestelde vragen