Combineer VIPA klimaatsubsidies nu met Relancesteun

GEEN RELANCEMIDDELEN MEER BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE AANVRAGEN

Zorg- en welzijnsvoorzieningen kunnen nog tot eind 2022, tot de voorraad strekt, gebruik maken van Relancesteun voor verschillende energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

Meer bepaald gaat het om deze steunpercentages:
 
Type maatregel Procentuele steun
Gebouwschilmaatregelen 40%
Technische installaties 30%
Groene warmte 30%
Energieprestatiecontract 20%

Je kan dus steun krijgen voor muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, schrijnwerk en beglazing, relighting, verwarmen en koelen, energieopslag, warmtekrachtkoppeling, geothermie en energieprestatiecontract.

Ook als je al een subsidie-aanvraag (korte procedures) deed bij VIPA, kan je nog Relancesteun krijgen. Bekijk het stappenplan hieronder.

Wil je zekerheid dat jouw voorziening onder de doelgroep van Relance valt? Raadpleeg hier het subsidiereglement

Maar daar stopt het niet!

Voor het gedeelte van de kostprijs van de werken waarvoor het VEB geen Relancesteun toekent, kunnen de voorzieningen bovendien bij VIPA terecht voor een aanvullende subsidiëring uit het Klimaatfonds, met uitzondering van relighting en warmtekrachtkoppeling. Ook voorzieningen die al subsidies toegewezen kregen, kunnen gebruik maken van Relancesteun. 

Bekijk hier het stappenplan hoe je beide steunmechanismes kan combineren.