Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

contract

 • Welke leveringsperiode hanteert het VEB?
  U ziet in onze overeenkomsten dat de initiële leveringsperiode één jaar bedraagt.
  Bij het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De Klant kan afzien van deze stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan VEB uiterlijk 1 maand vóór het einde van het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal.
  Na het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode van 12 maanden kan de Klant de Overeenkomst op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er geen opzegvergoeding verschuldigd.

  De stilzwijgende verlenging is misschien nieuw voor veel entiteiten, maar doordat het VEB zorgt voor de correcte uitvoering van de Wet op de Overheidsopdrachten hoeft u zich niets aan te trekken van de duur. Wij stellen standaard een overeenkomst op van één jaar en na dat jaar kan u maandelijks uitstappen wanneer u wenst.
 • Wij zitten nog onder contract bij een andere energieleverancier, hoe stappen we over?
  Hiervoor moet u de clausules van uw huidig leveringscontract bekijken. Denk dan aan: wanneer opzeggen, zijn er opzegvergoedingen, hoe hoog zijn die, is een eerdere overstap rendabel of is het beter om toch even te wachten,…
 • Kunnen alle deelentiteiten onder hetzelfde contract?
  Ja, de keuze ligt bij u. We raden zelfs aan om deze gelegenheid te gebruiken om bij u intern te bekijken hoe het een en ander logisch(er) gegroepeerd en vereenvoudigd kan worden. Want binnen één contract kan u op het niveau van de facturatie kiezen voor logische splits. Maar ook bij één centrale factuur, kan u in bijlage en op het klantenportaal het verbruik bekijken per afnamepunt. Wanneer u klant wordt bij het VEB vragen we u om uw klantenboom met de verschillende niveaus door te geven.
 • Mag het volume of aantal EAN’s wijzigen?
  U mag meer of minder volume verbruiken, kosteloos EAN’s toevoegen of verwijderen. Deze flexibiliteit dankt het VEB aan haar keuze voor de kortetermijnmarkt. Waarbij telkens daags tevoren bepaald wordt hoeveel volume het VEB zal leveren.
 • Krijgen we de offertes van de openbare aanbesteding voor leveringen te zien?
  Wij bezorgen deze niet pro-actief aan onze klanten. Op aanvraag kunnen we deze wel aanleveren, dit zowel aan klanten als prospecten.
  Verder is iedereen vrij om deze zelf op te vragen via Enot of EPB.
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij stroomonderbrekingen of fouten?
  Wat aansprakelijkheid betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen de technische aspecten van levering enerzijds en de administratieve aspecten anderzijds.

  Als er schade zou ontstaan door technische mankementen of storingen op het net, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de distributienetbeheerder. 
  Als er schade zou ontstaan door administratieve fouten, bijvoorbeeld bij facturatie, doorgeven van aansluitingen enzovoort, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de leverancier.
  Dit is decretaal geregeld.

  In onze leveringscontracten kan u onder puntje 9 de bepalingen rond aansprakelijkheid terugvinden.

 • Kunnen verschillende sites of organisaties samen één energieprestatiecontract aangaan?
  Ja, verschillende vormen van clustering kunnen bekeken worden: bijvoorbeeld verschillende afdelingen van één entiteit of verschillende publieke diensten binnen één gemeente. Bij meerdere partijen verhoogt wel de complexiteit van het contract. Alle partijen binnen het contract moeten in eerste instantie bereid zijn de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 • Waarom moeten we zeker de EAN-code doorgeven?
  De EAN-code is een unieke code per aansluiting. Wanneer een leverancier een aansluitpunt moet overnemen, moet hij dit doen op basis van een EAN-code. De netbeheerders (DNB’s) maken de EAN-codes aan en doen de aansluitingen op het net. Er zijn zo’n 9.000.000 EAN’s in omloop in België. Een kleine vergissing kan dus grote gevolgen hebben. Het is dus van het grootste belang altijd de juiste EAN door te geven voor het verwerken van de overnames. 

  Extra info over EAN: EAN staat voor European Article Numbering. De code wordt in heel Europa gebruikt en erkend. Naast gas en elektriciteit hebben dus ook andere artikels zo’n EAN-code van 18 cijfers. U vindt de EAN-code op uw energiefactuur, en soms ook op de meter.