Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

klantgegevens

 • Waar moeten we rekening mee houden bij leegstand?
  Als u in het overnamedocument aangeeft dat het om ‘leegstand’ gaat, zal het geschat jaarlijks verbruik voor dat aansluitingspunt 5 procent bedragen van het gekende verbruik. Dat gekende verbruik leiden we af van het geschat jaarlijks verbruik (GJV) dat we van uw netbeheerder ontvangen. Hierop baseren we ook de ‘tussentijdse facturen’ voor jaarlijks gelezen meters. Wanneer de netbeheerder bij een meteropname vaststelt dat er een hoger verbruik is, vervalt de optie ‘leegstand’ en wordt het normale GJV opnieuw toegepast.

  Het verbruik van leegstand is nooit ‘nul’. Wanneer voor elektriciteit een teller actief staat, is er altijd een minimaal verbruik. Voor gas zet u in de wintermaanden bijvoorbeeld regelmatig de verwarming op om het gebouw op temperatuur te houden en vochtigheid tegen te gaan. Een verbruik van ‘nul’ kan enkel wanneer de teller wordt afgesloten. Hiervoor zal de netbeheerder wel een kost aanreken, voor een heropening van een aansluitpunt eveneens. Als u een meter wilt afsluiten, dient u contact op te nemen met de netbeheerder van uw regio.

  Let op, leegstand kan u enkel aanvragen bij een overname, niet gedurende een lopende verbruiksperiode.
   
 • Kunnen wij onze interne structuur of klantenboom achteraf nog aanpassen?
  Nee, bij voorkeur niet. Ook voor u wordt het dan moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de historiek. Vandaar dat wij aanraden om bij de initiële opzet goed na te denken hoe u inzicht en overzicht wenst en uw interne structuur daar op af te stemmen.
 • Heeft elk niveau binnen onze boomstructuur een uniek klantennummer?
  Inderdaad, ieder niveau binnen de boomstructuur heeft een uniek klantennummer. Binnen de boom is het niet zo dat de nummers elkaar opvolgen of een specifieke identificatie hebben, ze worden willekeurig toegekend door ons systeem.
 • Kunnen we als klant alles wijzigen? Wat als we zo zaken 'verknoeien'?
  De klant kan zelf geen wijzigingen doorvoeren maar kan wel verzoeken naar het VEB sturen. Als u bijvoorbeeld een wijziging van het facturatieadres aanvraagt, dan zal het VEB met de portaaladministrator contact opnemen om te bepalen of de wijziging gewenst is. Want aanpassen van het facturatieadres kan gevolgen hebben voor de facturen die naar de klant worden gestuurd. Immers als entiteit B besluit een ander facturatieadres te implementeren dan komt B niet bij de factuur van entiteit A.
  Een klantenboom aanmaken in het systeem is dus min of meer definitief. We kunnen aangemaakte klanten (= takken) NIET verwijderen, dus onjuiste takken blijven bestaan maar kunnen we wel deactiveren.
 • Welke gevolgen heeft het aanpassen van onze klantenboom?
  Alle portaalgebruikers moeten opnieuw aangemaakt worden, met een nieuwe gebruikersnaam. De volledige historiek van uw facturatie, budgetopvolging en verzoeken kan u met uw vorige aanmeldgegevens bekijken, maar wordt nièt meegenomen voor de nieuwe klantenboom. U begint dus als het ware met een nieuwe lei. Aan onze kant betekent het natuurlijk veel extra werk, wat een impact kan hebben op de kostendekkende vergoeding.
 • Kunnen we een EAN overzetten naar een andere tak van onze organisatie?
  Dat is alleen mogelijk met ‘switching’. U ontvangt dus ook een eindafrekening.
 • Welke stappen dienen we te doorlopen bij een nieuwe aansluiting?
  Er zijn drie verschillende types nieuwe aansluitingen:

  Actieve aansluitingen:
  U logt een verzoek via het klantenportaal via menu-item Verzoeken, knop 'Nieuw verzoek', vervolgens: Verzoek - Aansluiting toevoegen. U vult alle velden in en laadt een zipfile van het 'VEB energieovernamedocument' en de Excel 'Afnamepunten doorgeven' op. Deze documenten kan u terugvinden onder 'Downloads' op het klantenportaal. Vergeet ook zeker niet de meterstanden in te vullen op dit document.
  Verder ook graag alle kolommen invullen van de Excel: de precieze, laagste tak in uw boomstructuur is hierbij belangrijk.

  Hoe zet u de twee documenten samen in een zipfile? Klik rechts op beide bestanden en kies voor Kopiëren naar – Gecomprimeerde (gezipte) map. Deze map kan u tenslotte opladen. 

  Inactieve aansluitingen:
  Gloednieuwe aansluitingen:
  U logt een verzoek via het klantenportaal: menu-item Verzoeken, knop 'Nieuw verzoek', vervolgens: Verzoek - Aansluiting toevoegen. U vult alle velden in en laadt daarbij het volledig ingevulde Excelbestand op (zie hierboven).


   
 • Waarom moeten we zeker de EAN-code doorgeven?
  De EAN-code is een unieke code per aansluiting. Wanneer een leverancier een aansluitpunt moet overnemen, moet hij dit doen op basis van een EAN-code. De netbeheerders (DNB’s) maken de EAN-codes aan en doen de aansluitingen op het net. Er zijn zo’n 9.000.000 EAN’s in omloop in België. Een kleine vergissing kan dus grote gevolgen hebben. Het is dus van het grootste belang altijd de juiste EAN door te geven voor het verwerken van de overnames. 

  Extra info over EAN: EAN staat voor European Article Numbering. De code wordt in heel Europa gebruikt en erkend. Naast gas en elektriciteit hebben dus ook andere artikels zo’n EAN-code van 18 cijfers. U vindt de EAN-code op uw energiefactuur, en soms ook op de meter.
   
 • Kunnen inactieve afnamepunten nog zichtbaar blijven in het klantenportaal?
  De afnamepunten zijn zichtbaar als ze beleverd worden door het VEB. Als een afnamepunt weggaat bij het VEB zal het de status 'inactief' krijgen.
 • Ik wil een afnamepunt toevoegen, wat moet ik dan doen?
  In het geval van een verhuis kunnen we bij een jaarlijks gelezen meter voor Vlaanderen en Wallonië tot 30 dagen in het verleden switchen en voor Brussel tot 10 dagen. Voor een maandelijks en telegelezen meter moeten we de aanvraag 30 dagen op voorhand indienen. Bij verhuis moet u ook een overnamedocument invullen. Heeft u een nieuw aansluitingspunt of wilt u een verzegelde meter heropenen, geef ons dan de nodige gegevens door via de Excel 'doorgeven afnamepunten'. Vervolgens moet u enkele dagen rekenen voor de verwerking bij de netbeheerder, waarna u met de netbeheerder een afspraak kan maken voor de opening. Wanneer de netbeheerder de meter opent, geeft hij ons de meterstanden door. In omgekeerde volgorde gaat het niet, u moet een energiecontract hebben om een nieuwe meter te openen.
 • Hoelang blijven de facturen en verbruiksgegevens beschikbaar?
  In het klantenportaal kan u een historiek zien van drie jaar. Bij het VEB blijven de gegevens evenwel zeven jaar beschikbaar.