Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

budgetraming

 • Hoe doet het VEB aan budgetraming en -opvolging?
  Budgetteren doen wij eerder conservatief, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bij de raming gaan we voor de energieprijs uit van de Cal, dat is de prijs op de langetermijnmarkt. Voor de prijs van de distributie, transport, heffingen en taksen baseren wij ons op de technische en historische gegevens van de aansluiting plus de prijzen van netbeheerder en regelgever. Bijkomend suggereren we een onzekerheidsmarge van 3%. Onze suggestie voor de budgetraming kan de klant nog naar eigen inzicht aanpassen. Voor de maandelijkse opvolging wordt uw factuur naast de budgetraming gelegd. Met voortschrijdend inzicht kan de budgetraming aangepast worden bij aanhoudende afwijkingen.
 • Wat is een SLP?
  Op de website van VREG staat het volgende te lezen: ‘Er bestaan verschillende verbruiksprofielen, 6 voor elektriciteit en 3 voor aardgas. Deze verbruiksprofielen worden ook SLP’s genoemd. SLP staat voor 'synthetisch lastprofiel'. Het SLP is een curve of cijfertabel die per kwartier of per uur van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft voor een bepaald type van klanten. Omdat de meeste klanten niet continu gemeten worden, zijn SLP’s nodig om te schatten hoeveel energie een klant in een bepaalde periode verbruikt. Zo kan het opgemeten jaarverbruik verspreid worden over de betreffende periode. Het verbruik is afhankelijk van een heel aantal factoren. Dankzij de curve wordt een typeverbruik weergegeven dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer). De curve laat dan ook toe om bijvoorbeeld op basis van het verbruik van 1 (zomer)maand of op basis van historische gegevens het verbruik in te schatten voor het volledige jaar (zomer en winter) of voor een afwijkende periode. In verschillende gevallen worden schattingen gemaakt door de distributienetbeheerder en wordt gebruik gemaakt van SLP’s en standaard jaar- of maandverbruiken: de meter is niet bereikbaar (afwezigheid van de energieverbruiker, geen meterstand overgemaakt via een meterkaartje, telefoon of internet...) of het berekende verbruik op basis van de laatste index is niet plausibel (minimaal of abnormaal hoog). De distributienetbeheerder schat uw verbruik op een objectieve en betrouwbare manier op basis van uw historisch energieverbruik. Voor aardgas houdt de distributienetbeheerder ook rekening met de temperatuurschommelingen (graaddagen) tijdens de verbruiksperiode.’
 • Wat is de impact van de bijdrage Energiefonds voor de klanten van het Vlaams EnergieBedrijf?
  Sinds 2016 zijn ook onze klanten onderworpen zijn aan de Vlaamse bijdrage Energiefonds, in de pers ook wel Turteltaks genoemd. Deze energieheffing verdwijnt terug vanaf 1 januari 2018.

  Voor al deze entiteiten heeft het VEB geadviseerd om bij het opstellen van de begroting 2016 in mei 2015 al rekening te houden met een significante (en toen nog veronderstelde) stijging van meerdere niet-energie componenten van de energiefactuur, denk maar aan een stijgende quota voor groenestroomcertificaten en stijging van de distributietarieven. Voor wie rekening hield met dit advies was de impact dus eerder beperkt.

  De hoogte van de bijdrage per verbruiksvolume, en andere veelgestelde vragen over de energieheffing kan u hier terugvinden.