Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

stroomafnameovereenkomst

 • Wat is de rol van het VEB bij een stroomafnameovereenkomst?
  Het VEB heeft een raamcontract in de markt gezet om u maximaal te ontzorgen. Hierdoor bent u vrijgesteld van het zelf voeren van de openbare aanbesteding. Daarnaast ziet het VEB ook toe op de kwaliteit van de leveranciers en biedt het een platform aan waar u elke stap nauwgezet kan opvolgen. Daarnaast bieden wij onafhankelijk advies bij vragen of twijfels.
 • Waarom kiezen voor burgerparticipatie?
  Door te kiezen voor burgerparticipatie geeft u de kans aan burgers om mee te genieten van de energietransitie en verlaagt uw ecologische voetafdruk. Door burgers mee te laten investeren in de toekomst, brengt hun geld meer op dan op een klassiek spaarboekje. Bovendien blijft het risico voor de burger beperkt.
  Ten slotte helpt u ook mee aan de energietransitie door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en kernenergie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bij burgerparticipatie een groter deel van uw investeringen in de lokale economie terecht komen.
 • Wat is een energiecoöperatie?
  Een energiecoöperatie is een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. Door een aandeel te kopen, worden burgers mee eigenaar en controleren ze samen de coöperatie. Met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Via het VEB kan u zonnepanelen op uw dak plaatsen met een lokale burgercoöperatie. Zij nemen dan de rol van de ESCO op.
 • Hoe wordt de kwaliteit van de installatie gegarandeerd bij een stroomafnameovereenkomst?
  Enerzijds is de ESCO er zelf enorm bij gebaat om een goed werkende installatie te plaatsen waar weinig onderhoud aan is. U betaalt namelijk enkel de reëel afgenomen energie. Anderzijds legt het VEB ook technische normen op om er zeker van te zijn dat de installatie na het contract nog kwalitatief is.
 • Hoe krijgen we de burgers mee in dit verhaal?
  De ESCO die zal instaan voor de ontwikkeling van het project, heeft reeds ervaring met het betrekken van burgers. Naast een mogelijks mooi rendement, helpt de burger ook mee aan het versnellen van de energietransitie. Dit biedt zeker een meerwaarde voor burgers die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen of het klimaat een extra duwtje in de rug willen geven.
 • Hoelang loopt een stroomafnameovereenkomst?
  Er zijn meerdere opties mogelijk gaande van 5 tot 20 jaar. Hoe langer de looptijd van het contract hoe lager de prijs is die u per kWh zal betalen, maar hoe langer het duurt voor de installatie volledig van u wordt.
 • Zijn er risico's verbonden aan een stroomafnameovereenkomst?
  In principe zijn er weinig risico’s aangezien u ook geen investering doet. Wel legt u de prijs van de lokaal geconsumeerde elektriciteit vast voor een langere periode (10, 15 of 20 jaar).
 • Wat gebeurt er aan het einde van een stroomafnameovereenkomst?
  Aan het einde van het contract wordt u kosteloos eigenaar van de installatie.
 • Wat als een ESCO failliet gaat?
  VEB probeert dankzij een zorgvuldige selectie van de ESCO’s dit risico te beperken. Naast een onderzoek van de financiële en economische draagkracht, bekijken we de ervaring die de ESCO heeft opgebouwd. Ze bouwen een uitgebreid portfolio op dat gericht is op diversifiëring van klanten en installaties.
  In het uitzonderlijk geval dat de ESCO failliet gaat, neemt een andere ESCO de contracten over of worden de zonnepanelen verwijderd. Aangezien de investeringen van de klant echter beperkt zijn, heeft dit geen grote gevolgen. 
 • Welke documenten zijn er nodig om ons dak ter beschikking te stellen voor een stroomafnameovereenkomst?
  Als de zonnepanelen zonder een overeenkomst op het dak worden geplaatst, is de gebouweigenaar automatisch ook eigenaar van de zonnepanelen. Dit kan problemen geven wanneer het gebouw van eigenaar wisselt door bijvoorbeeld een verkoop. Om de Energy Services Company (ESCO) hiervoor te beschermen, wordt er een overeenkomst gesloten tussen u en de ESCO. Bij grote projecten zal dit in de vorm zijn van een opstalovereenkomst. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt, wordt er bij kleinere projecten gekozen voor een huurovereenkomst, tenzij bij publieke domeinen zoals het dak van een gemeentehuis. Wettelijke gezien kunnen deze niet verhuurd worden.
 • Is het ook mogelijk om een gelijkaardig contract voor warmte af te sluiten?
  In principe is dit mogelijk. In eerste instantie wil het VEB graag ervaring opdoen met elektriciteit. Wanneer het concept aanslaat, kunnen we deze formule ook aanbieden voor warmte.
 • Kan er met batterijen gewerkt worden?
  U kan vragen om naast de energieproductie ook batterijen te voorzien. Momenteel zijn batterijen slechts in een beperkt aantal gevallen financieel voordelig. In de komende jaren zullen hier steeds meer mogelijkheden voor bestaan.
 • Wat als er onvoldoende burgers mee willen financieren?
  De Energy Services Company (ESCO) die instaat voor de burgerparticipatie zal een bepaald aandeel van burgerparticipatie garanderen. In de praktijk zien we dat de meeste projecten succesvol worden gefinancierd door burgers. Als dit nog niet het geval is, blijft het de verantwoordelijkheid van de ESCO om alternatieve financiering te voorzien.
 • Hoe zit het bij een stroomafnameovereenkomst met de energie die op het net geïnjecteerd wordt en groenestroomcertificaten?
  Aangezien u niet onmiddellijk de eigenaar bent van de zonnepanelen gaan eventuele vergoedingen voor de geïnjecteerde energie en/of groenestroomcertificaten naar de Energy Services Company (ESCO). U betaalt zelf enkel voor de lokaal geconsumeerde groene energie, niet voor de lokaal geproduceerde energie.
 • Wat zal bij een stroomafnameovereenkomst de kostprijs aan de distributienetbeheerder zijn?
  De aansluitingskosten op het distributie- en transmissienet worden door VREG vastgelegd. Deze zijn inbegrepen in het contract en worden door de ESCO gedragen.
 • We weten niet zeker of ons dak geschikt is voor zonnepanelen. Kunnen we bestellen als we niet zeker zijn dat we de zonnepanelen laten installeren?
  Ja, een haalbaarheidsstudie zit mee in het proces. Voor de haalbaarheidsstudie komt de installateur ter plaatse binnen de 10 werkdagen na afroep. U krijgt een indicatieve prijsopgave en rendabiliteit. U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Ook na de volgende (ontwerp)fase heeft u nog de mogelijkheid om het traject kosteloos stop te zetten.
 • Wat is een stroomafnameovereenkomst?
  Een stroomafnamecontract is een contract waarbij een derde partij het ontwerp, de financiering, de installatie en het onderhoud van het hernieuwbare energieproject voor zijn rekening neemt. Na afloop van het contract, tussen de 5 en 20 jaar, gaat het eigenaarschap kosteloos over naar u. U betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Ook burgerparticipatie is mogelijk, maar niet verplicht, via een stroomafnameovereenkomst. Zo kunnen uw burgers mee investeren in de installaties en delen in de baten van de energietransitie.
 • Wat als we twijfels hebben over de stabiliteit van ons dak?
  Na de haalbaarheidsstudie kan u de ontwerpstudie laten aanvatten, hierbij zit ook een stabiliteitsstudie inbegrepen indien nodig.
 • Hebben we eigen kapitaal nodig om te investeren in hernieuwbare energie?
  Nee, binnen een stroomafnameovereenkomst doet de Energy Services Company (ESCO) alle investeringen. U gaat enkel een verbintenis aan om gedurende een aantal jaar de lokaal geproduceerde groene energie te kopen aan een vastgelegde prijs.
 • Kan men een dak op de parking laten maken met daarop zonnepanelen?
  Ja dit kan, hier bestaan specifieke carports voor.
 • Wachten we niet beter af tot zonnepanelen nog goedkoper worden?
  Zonnepanelen hebben de afgelopen jaren een enorme evolutie en prijsdaling gekend. Deze technologie is dus marktrijp. Daarnaast is het ook essentieel om te blijven investeren in hernieuwbare energie als we de klimaatdoelstellingen willen halen om onze planeet leefbaar te houden.
 • Hoe loopt de verrekening van elektriciteit bij een stroomafnameovereenkomst?
  Uw huidig energiecontract blijft behouden bij uw leverancier. U heeft immers nog altijd elektriciteit nodig op het moment dat de zon niet schijnt. U behoudt al uw aansluitpunten (EAN's), u zal voortaan gewoon minder stroom afnemen van het net.
  In parallel gaat u een tweede energiecontract aan, waarmee u de zonnestroom die op uw daken wordt opgewekt én die u onmiddellijk gebruikt, aankoopt. Hiervoor ontvangt u een factuur van de ESCO of burgercoöperatie.