Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

elektriciteit en aardgas

 • Wat betekent ontzorging voor het VEB in het kader van energielevering?
  Wij zijn als overheidsdienst opgericht om andere overheidsinstellingen te helpen. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid om de hoge energiekost van de Vlaamse overheid te verminderen. Maar we moeten niet allemaal energiespecialisten worden. U kan zich op uw kerntaken concentreren terwijl wij bijvoorbeeld helpen met de aankoop van uw energie, budgetraming en -opvolging, factuurcontrole en -optimalisatie en inzicht in uw verbruik en technische gegevens.
 • Waarom levert het VEB enkel elektriciteit en gas, en geen water, stookolie of pellets bijvoorbeeld?
  Het VEB concentreert zich enkel op leidinggebonden leveringen van energie, dus elektriciteit en aardgas. Dit is decretaal vastgelegd. Water valt niet onder energie en wordt al verdeeld door intercommunales.
 • Bieden jullie in de toekomst nieuwe diensten of producten aan?
  Ja, mogelijks wel, afhankelijk van de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Klanten hebben de mogelijkheid om al hun opmerkingen door te geven via het klantenportaal. Ook zitten we tweemaandelijks samen met een stuurgroep dat als klankbord dient. De leden van die stuurgroep waken erover dat onze dienstverlening op maat is van overheidsinstellingen.
 • Geven jullie volumekorting?
  Ja en nee. Niet aan individuele entiteiten. We delen de klanten wel in in segmenten, afhankelijk van het volume en aantal aansluitingen komt u in een ander segment terecht. In het algemeen daalt de kostendekkende vergoeding bij een stijgend volume. Aan hoe meer entiteiten het VEB levert, hoe goedkoper het dus wordt voor al die entiteiten.
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij stroomonderbrekingen of fouten?
  Wat aansprakelijkheid betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen de technische aspecten van levering enerzijds en de administratieve aspecten anderzijds.

  Als er schade zou ontstaan door technische mankementen of storingen op het net, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de distributienetbeheerder. 
  Als er schade zou ontstaan door administratieve fouten, bijvoorbeeld bij facturatie, doorgeven van aansluitingen enzovoort, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de leverancier.
  Dit is decretaal geregeld.
 • Wat verandert er bij een digitale meter?
  • Voortaan kan je als je zonnepanelen hebt van minder dan 10 kVa wel een teruglevercontract aangaan. Tot minstens oktober 2021 is dat technisch nog niet mogelijk voor dit type kleinere installaties voor klanten met een klassieke maandelijks of automatisch gelezen meter (MMR en AMR).
  • Je hoeft niet langer meterstanden door te geven, die worden automatisch doorgestuurd.
  • Je krijgt meer inzicht in je verbruik, waardoor je ook makkelijker de energievreters kan aanpakken.
  • Je digitale meter kan met slimme huishoudtoestellen communiceren, bv. ze laten draaien wanneer de energieprijs laag staat.
  • Je kan overgaan naar een smart meter regime, waardoor je op basis van gemeten kwartierwaarden wordt afgerekend. Dat kan je als klant bij ons aanvragen (via verzoek op klantenportaal of business@veb.be).
   
  Meer info over de digitale meter vind je op de website van netbeheerder Fluvius. Check er onder andere wanneer je aan de beurt bent voor de plaatsing.

   
 • Wat is reactief vermogen? Hoe kunnen we ons reactief verbruik verminderen?
  Uit je stopcontact komt wisselstroom. Toestellen op wisselstroom vragen altijd meer vermogen dan wat ze omzetten in actief vermogen. Het resterende vermogen noemen we reactief vermogen. Een inductiemotor bijvoorbeeld zet 80 tot 90% om in actieve energie en gebruikt het reactief vermogen om een magnetisch veld in de motor te creëren. De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de Cosinus Phi of arbeidsfactor. Die kan dus maximaal 1 zijn, bij 100% actief vermogen. 

  Bij een te hoog reactief vermogen en dus een te lage Cos Phi zijn er grotere warmteverliezen en daalt het rendement. Een belangrijke reden waarom het minimum op 0,9 is gesteld en netbeheerders een boete aanrekenen bij een lagere Cos Phi, is dat door een lagere waarde de stroom in de kabels toeneemt. Hierdoor stijgt ook de warmteontwikkeling in deze kabels. Het zorgt ook voor een extra zware belasting van de schakelinstallaties.

  Er bestaan manieren om de faseverschuiving tot een aanvaardbare waarde terug te brengen. Deze Cos Phi-compensatie gebeurt voornamelijk met condensatoren. Het Vlaams Energiebedrijf maakt je attent op een consequent te hoog reactief verbruik, en adviseert je in eventuele acties.
   
 • Hoeveel energie verbruikt de Vlaamse publieke sector?
  Op die vraag zoekt het Vlaams EnergieBedrijf voortdurend het antwoord. Bij gebrek aan coherent databeheer, moeten we schatten. Ons antwoord wordt wel telkens accurater. Doordat we informatie uit ons klantenbeheersysteem koppelen aan de Vastgoeddatabank van Het Facilitair Bedrijf, heden geïntegreerd in onze databank Terra, en aansluitgegevens via het Vlaams Energie en KlimaatAgentschap, krijgen we een nauwkeuriger beeld dan er ooit geweest is. Klik hier voor de energiebarometer.
 • In hoeverre is jullie elektriciteit groen?
  Wij leveren 100% groene elektriciteit, volgens de Europese definitie en zoals vastgelegd in het Energiedecreet.
  Klik hier voor het VREG-rapport over onze groene stroom.

  Voor elke MWh die door onze klanten afgenomen wordt, kunnen we een MWh aan garanties voorleggen, zodat de klant met 100% zekerheid weet dat wat hij koopt effectief 100% groen is.
  Deze 'Garanties van oorsprong' bewijzen de afkomst van de elektriciteit. Bekijk ook de vraag 'Waar komt jullie groene stroom vandaan?'.

  Overtuigd? Klik hier voor onze dienst energielevering voor publieke diensten.
   
 • Waar komt jullie groene stroom vandaan?
  Je kan ervoor kiezen om specifieke eisen aan groene stroom te stellen. Mogelijke criteria kunnen zijn:
  • Type hernieuwbare energie: CO2-vrij (wind, zon, water) of CO2-neutraal (biomassa)
  • Herkomst: duurder uit België dan uit Scandinavië
  • Impact op het milieu: bv. biomassa die van ver moet worden aangevoerd
  • Ouderdom van de installatie: hoe ouder, hoe goedkoper
  Het VEB kiest ervoor om geen bijkomende eisen te stellen aan de groene stroom, om de prijs niet de hoogte in te jagen.
  Sinds het najaar 2020 kunnen klanten die dat wensen wel kiezen voor Belgische, Vlaamse of provinciale groene stroom.

  Klik hier voor de verdeling van 2021 (tabblad 'brandstofmix per leverancier').