Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

energielevering algemeen

 • Wat betekent ontzorging voor het VEB in het kader van energielevering?
  Wij zijn als overheidsdienst opgericht om andere overheidsinstellingen te helpen. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid om de hoge energiekost van de Vlaamse overheid te verminderen. Maar we moeten niet allemaal energiespecialisten worden. U kan zich op uw kerntaken concentreren terwijl wij bijvoorbeeld helpen met de aankoop van uw energie, budgetraming en -opvolging, factuurcontrole en -optimalisatie en inzicht in uw verbruik en technische gegevens.
 • Waarom levert het VEB enkel elektriciteit en gas, en geen water, stookolie of pellets bijvoorbeeld?
  Het VEB concentreert zich enkel op leidinggebonden leveringen van energie, dus elektriciteit en aardgas. Dit is decretaal vastgelegd. Water valt niet onder energie en wordt al verdeeld door intercommunales.
 • Bieden jullie in de toekomst nieuwe diensten of producten aan?
  Ja, mogelijks wel, afhankelijk van de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Klanten hebben de mogelijkheid om al hun opmerkingen door te geven via het klantenportaal. Ook zitten we tweemaandelijks samen met een stuurgroep dat als klankbord dient. De leden van die stuurgroep waken erover dat onze dienstverlening op maat is van overheidsinstellingen.
 • Geven jullie volumekorting?
  Ja en nee. Niet aan individuele entiteiten. We delen de klanten wel in in segmenten, afhankelijk van het volume en aantal aansluitingen komt u in een ander segment terecht. In het algemeen daalt de kostendekkende vergoeding bij een stijgend volume. Aan hoe meer entiteiten het VEB levert, hoe goedkoper het dus wordt voor al die entiteiten.
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij stroomonderbrekingen of fouten?
  Wat aansprakelijkheid betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen de technische aspecten van levering enerzijds en de administratieve aspecten anderzijds.

  Als er schade zou ontstaan door technische mankementen of storingen op het net, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de distributienetbeheerder. 
  Als er schade zou ontstaan door administratieve fouten, bijvoorbeeld bij facturatie, doorgeven van aansluitingen enzovoort, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de leverancier.
  Dit is decretaal geregeld.

  In onze leveringscontracten kan u onder puntje 9 de bepalingen rond aansprakelijkheid terugvinden.

 • Hoeveel energie verbruikt de Vlaamse publieke sector?
  Op die vraag zoekt het Vlaams EnergieBedrijf voortdurend het antwoord. Bij gebrek aan coherent databeheer, moeten we schatten. Ons antwoord wordt wel telkens accurater. Doordat we informatie uit ons klantenbeheersysteem koppelen aan de Vastgoeddatabank van Het Facilitair Bedrijf en aansluitgegevens via het Vlaams EnergieAgentschap, krijgen we een nauwkeuriger beeld dan er ooit geweest is. Klik hier voor de energiebarometer.
 • In hoeverre is jullie elektriciteit groen?
  Wij leveren 100% groene elektriciteit, volgens de Europese definitie en zoals vastgelegd in het Energiedecreet.
  Klik hier voor het VREG-rapport over onze groene stroom.

  Voor elke MWh die door onze klanten afgenomen wordt, kunnen we een MWh aan garanties voorleggen, zodat de klant met 100% zekerheid weet dat wat hij koopt effectief 100% groen is.
  Deze 'Garanties van oorsprong' bewijzen de afkomst van de elektriciteit. Bekijk ook de vraag 'Waar komt jullie groene stroom vandaan?'.

  Overtuigd? Klik hier voor onze dienst energielevering voor publieke diensten, waar u ook voorbeeldcontracten vindt.
   
 • Waar komt jullie groene stroom vandaan?
  Je kan ervoor kiezen om specifieke eisen aan groene stroom te stellen. Mogelijke criteria kunnen zijn:
  • Type hernieuwbare energie: CO2-vrij (wind, zon, water) of CO2-neutraal (biomassa)
  • Herkomst: duurder uit België dan uit Scandinavië
  • Impact op het milieu: bv. biomassa die van ver moet worden aangevoerd
  • Ouderdom van de installatie: hoe ouder, hoe goedkoper
  In de loop van 2016 namen we de beslissing om biomassa uit de mix te halen. Biomassa wordt verkregen door verbranding of vergisting van organische materialen zoals hout, plantaardige olie of gft. Of biomassa echt duurzaam is staat ter discussie. Daarom gaan we voortaan voor 100% donkergroen. Verder kiezen we ervoor niet te veel criteria op te leggen aan onze bevoorrader. Want is dat een meerprijs die iedere entiteit wenst te betalen? Voor kleinere entiteiten of besturen kan dat de prijs erg de hoogte in jagen. Een voorbeeldje ter verduidelijking: als wij nu voor 0,10 euro/MWh GVO’s aankopen i.p.v. 0,50 euro/MWh (wanneer we meerdere criteria eisen) dan is dat voor een kleine gemeente met een verbruik van 3.200 MWh elektriciteit al gauw een meerkost van 1.280 euro/jaar.
  Mogelijk gaan we in de toekomst naar twee modellen, waarbij u de keuze krijgt.

  Klik hier voor de verdeling van 2019 (landen van herkomst en energiebronnen).
   
 • Waar moeten we rekening mee houden bij leegstand?
  Als u in het overnamedocument aangeeft dat het om ‘leegstand’ gaat, zal het geschat jaarlijks verbruik voor dat aansluitingspunt 5 procent bedragen van het gekende verbruik. Dat gekende verbruik leiden we af van het geschat jaarlijks verbruik (GJV) dat we van uw netbeheerder ontvangen. Hierop baseren we ook de ‘tussentijdse facturen’ voor jaarlijks gelezen meters. Wanneer de netbeheerder bij een meteropname vaststelt dat er een hoger verbruik is, vervalt de optie ‘leegstand’ en wordt het normale GJV opnieuw toegepast.

  Het verbruik van leegstand is nooit ‘nul’. Wanneer voor elektriciteit een teller actief staat, is er altijd een minimaal verbruik. Voor gas zet u in de wintermaanden bijvoorbeeld regelmatig de verwarming op om het gebouw op temperatuur te houden en vochtigheid tegen te gaan. Een verbruik van ‘nul’ kan enkel wanneer de teller wordt afgesloten. Hiervoor zal de netbeheerder wel een kost aanreken, voor een heropening van een aansluitpunt eveneens. Als u een meter wilt afsluiten, dient u contact op te nemen met de netbeheerder van uw regio.

  Let op, leegstand kan u enkel aanvragen bij een overname, niet gedurende een lopende verbruiksperiode.
   
 • Waarom moeten we zeker de EAN-code doorgeven?
  De EAN-code is een unieke code per aansluiting. Wanneer een leverancier een aansluitpunt moet overnemen, moet hij dit doen op basis van een EAN-code. De netbeheerders (DNB’s) maken de EAN-codes aan en doen de aansluitingen op het net. Er zijn zo’n 9.000.000 EAN’s in omloop in België. Een kleine vergissing kan dus grote gevolgen hebben. Het is dus van het grootste belang altijd de juiste EAN door te geven voor het verwerken van de overnames. 

  Extra info over EAN: EAN staat voor European Article Numbering. De code wordt in heel Europa gebruikt en erkend. Naast gas en elektriciteit hebben dus ook andere artikels zo’n EAN-code van 18 cijfers. U vindt de EAN-code op uw energiefactuur, en soms ook op de meter.